Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MARK 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Knceputul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

  1:2 Dupqcum este scris kn proorocul Isaia: ,,Iatq, trimet knaintea Ta pe solul Meu, care Kyi va pregqti calea...

  1:3 Glasul celui ce strigq kn pustie: ,,Pregqtiyi calea Domnului, neteziyi -I cqrqrile,``

  1:4 a venit Ioan care boteza kn pustie, propovqduind botezul pocqinyei spre iertarea pqcatelor.

  1:5 Tot yinutul Iudeii wi toyi locuitorii Ierusalimului au knceput sq iasq la el; wi, mqrturisindu-wi pqcatele, erau botezayi de el kn rkul Iordan.

  1:6 Ioan era kmbrqcat cu o hainq de pqr de cqmilq, wi kmprejurul mijlocului era kncins cu un brku de curea. El se hrqnea cu lqcuste wi miere sqlbaticq.

  1:7 Ioan propovqduia, wi zicea: ,,Dupq mine vine Cel ce este mai puternic deckt mine, cqruia eu nu sknt vrednic sq mq plec sq -I desleg curelele kncqlyqmintelor.

  1:8 Eu, da, v`am botezat cu apq; dar El vq va boteza cu Duhul Sfknt.``

  1:9 Kn vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, wi a fost botezat de Ioan kn Iordan.

  1:10 Wi kndatq, cknd iewea Isus din apq, el a vqzut cerurile deschise, wi Duhul pogorkndu-Se peste El ca un porumbel.

  1:11 Wi din ceruri s`a auzit un glas, care zicea: ,,Tu ewti Fiul Meu prea iubit, kn Tine kmi gqsesc toatq plqcerea Mea.``

  1:12 Kndatq Duhul a mknat pe Isus kn pustie,

  1:13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stqtea kmpreunq cu fiarele sqlbatice wi -I slujeau kngerii.

  1:14 Dupq ce a fost knchis Ioan, Isus a venit kn Galilea, wi propovqduia Evanghelia lui Dumnezeu.

  1:15 El zicea: ,,S`a kmplinit vremea, wi Kmpqrqyia lui Dumnezeu este aproape. Pocqiyi-vq, wi credeyi kn Evanghelie.``

  1:16 Pe cknd trecea Isus pe lkngq marea Galileii, a vqzut pe Simon wi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncknd o mreajq kn mare, cqci erau pescari.

  1:17 Isus le -a zis: ,,Veniyi dupq Mine, wi vq voi face pescari de oameni.``

  1:18 Kndatq, ei wi-au lqsat mrejile, wi au mers dupq El.

  1:19 A mers puyin mai departe, wi a vqzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, wi pe Ioan, fratele lui, cari, wi ei, erau kntr`o corabie, wi kwi dregeau mrejile.

  1:20 Kndatq i -a chemat; wi ei au lqsat pe tatql lor Zebedei kn corabie cu cei ce lucrau pe platq, wi au mers dupq El.

  1:21 S`au dus la Capernaum. Wi kn ziua Sabatului, Isus a intrat kndatq kn sinagogq, wi a knceput sq knveye pe norod.

  1:22 Oamenii erau uimiyi de knvqyqtura Lui; cqci ki knvqya ca unul care are putere, nu cum ki knvqyau cqrturarii.

  1:23 Kn sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a knceput sq strige:

  1:24 ,,Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit sq ne pierzi? Te wtiu cine ewti: Ewti Sfkntul lui Dumnezeu!``

  1:25 Isus l -a certat, wi i -a zis: ,,Taci, wi iewi afarq din omul acesta!``

  1:26 Wi duhul necurat a iewit din el, scuturkndu -l cu putere, wi scoyknd un strigqt mare.

  1:27 Toyi au rqmas knmqrmuriyi, awa cq se kntrebau unii pe alyii: ,,Ce este aceasta? O knvqyqturq nouq! El poruncewte ca un stqpkn chiar wi duhurilor necurate, wi ele Kl ascultq!``

  1:28 Wi kndatq I s`a dus vestea kn toate kmprejurimile Galileii.

  1:29 Dupqce a iewit din sinagogq, a intrat kmpreunq cu Iacov wi Ioan, kn casa lui Simon wi a lui Andrei.

  1:30 Soacra lui Simon zqcea kn pat, prinsq de friguri: wi kndatq au vorbit lui Isus despre ea.

  1:31 El a venit, a apucat -o de mknq, a ridicat -o kn sus, wi au lqsat -o frigurile. Apoi ea a knceput sq le slujeascq.

  1:32 Seara, dupq asfinyitul soarelui, au adus la El pe toyi bolnavii wi kndrqciyii.

  1:33 Wi toatq cetatea era adunatq la uwq.

  1:34 El a vindecat pe mulyi cari pqtimeau de felurite boale; de asemenea, a scos mulyi draci, wi nu lqsa pe draci sq vorbeascq, pentrucq -L cunowteau.

  1:35 A doua zi dimineaya, pe cknd era kncq kntunerec de tot, Isus S`a sculat, a iewit, wi S`a dus kntr`un loc pustiu. Wi Se ruga acolo.

  1:36 Simon wi ceilalyi cari erau cu El s`au dus sq -L caute;

  1:37 wi cknd L-au gqsit, I-au zis: ,,Toyi Te cautq.``

  1:38 El le -a rqspuns: ,,Haidem sq mergem kn altq parte, prin tkrgurile wi satele vecine, ca sq propovqduiesc wi acolo; cqci pentru aceasta am iewit.``

  1:39 Wi s`a dus sq propovqduiascq kn sinagogi, prin toatq Galilea; wi scotea dracii.

  1:40 A venit la El un lepros, care s`a aruncat kn genunchi knaintea Lui, Kl ruga wi -I zicea: ,,Dacq vrei, poyi sq mq curqyewti.``

  1:41 Lui Isus I s`a fqcut milq de el, a kntins mkna, S`a atins de el, wi i -a zis: ,,Da, voiesc, fii curqyit!``

  1:42 Kndatq l -a lqsat lepra, wi s`a curqyit.

  1:43 Isus i -a poruncit cu tot dinadinsul, i -a spus sq plece numai deckt,

  1:44 wi i -a zis: ,,Vezi sq nu spui nimqnui nimic; ci du-te de te aratq preotului, wi adu pentru curqyirea ta ce a poruncit Moise, ca mqrturie pentru ei.``

  1:45 Dar omul acela, dupq ce a plecat, a knceput sq vesteascq wi sq spunq kn gura mare lucrul acesta, awa cq Isus nu mai putea sq intre pe fayq kn nicio cetate; ci stqtea afarq, kn locuri pustii, wi veneau la El din toate pqryile.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск