Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - LUKE 19

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  19:1 След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града.

  19:2 И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат,

  19:3 искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст.

  19:4 И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине.

  19:5 Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти.

  19:6 И той побърза да слезе, и прие Го с радост.

  19:7 И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи.

  19:8 А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.

  19:9 И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.

  19:10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

  19:11 И като слушаха това, Той прибави и каза една притча, защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви.

  19:12 Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне.

  19:13 И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с това, докле дойда.

  19:14 Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него посланници да кажат: Не щем този да царува над нас.

  19:15 А като получи царската власт и се върна, заповяда да му покажат ония слуги, на който бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване.

  19:16 Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.

  19:17 И рече му: Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.

  19:18 Дойде и вторият, и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.

  19:19 А рече и на него: Бъди и ти над пет града.

  19:20 Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа;

  19:21 защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.

  19:22 Господарят му казва: От устата ти ще съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял;

  19:23 тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?

  19:24 И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата и дайте я на този, който има десетте мнаси,

  19:25 (Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!)

  19:26 Казвам ви, че на всеки който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

  19:27 А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене.

  19:28 И като изрече това, Исус вървеше напред, възлизайки за Ерусалим.

  19:29 И когато се приближи до Витфагия н Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и рече им:

  19:30 Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.

  19:31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? Кажете така: На Господа трябва.

  19:32 И изпратените отидоха и намериха както им беше казал.

  19:33 И като отвързаха ослето, рекоха стопаните му: Защо отвързвате ослето?

  19:34 А те казаха: На Господа трябва.

  19:35 И докараха го при Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса.

  19:36 И като вървеше Той, людете постилаха дрехите си по пътя.

  19:37 И когато вече се приближаваше до превалата на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки:

  19:38 Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на небето, и слава във висините!

  19:39 А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си.

  19:40 И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.

  19:41 И като се приближи и видя града, плака за него и каза:

  19:42 Да беше знаел ти, да! Ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти; но сега е скрито от очите ти.

  19:43 Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели, ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще те стеснят отвред,

  19:44 и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.

  19:45 И като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха; и казваше им:

  19:46 Писано е: "И домът ми ще бъде молитвен дом", а вие го направихте "разбойнически вертеп".

  19:47 И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараеха да Го погубят;

  19:48 но не намериха какво да сторят, понеже всичките люде бяха прилепнали при Него да Го слушат.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск