Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2KINGS 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 U Samariji bijae sedamdeset Ahabovih sinova. Jehu napisa pismo i posla ga u Samariju zapovjednicima grada, starjeinama i skrbnicima Ahabove djece. Kazivae u njemu:

  10:2 "Sada, kad vam stigne ovo pismo - vi, u kojih su sinovi vaeg gospodara, koji imate kola i konje, tvrde gradove i oruje -

  10:3 pogledajte koji je izmeu sinova vaeg gospodara najbolji i najdostojniji, pa ga postavite na prijestolje njegova oca i borite se za dom svoga gospodara."

  10:4 Ali se oni veoma uplaie i rekoe: "Eto, dva mu kralja nisu mogla odoljeti, kako emo mu mi odoljeti?"

  10:5 Upravitelj dvora, zapovjednik grada, starjeine i skrbnici poruie ovo Jehuu: "Mi smo tvoje sluge, init emo sve to nam bude naredio; kraljem proglaavati neemo nikoga. ini to misli da je dobro."

  10:6 Jehu im napisa drugo pismo i u njemu ree: "Ako ste za mene i elite me sluati, uzmite glave ljudi, sinova svoga gospodara, i potraite me sutra u ovo doba u Jizreelu." Sedamdeset je naime kraljevih sinova bilo kod uglednih graana koji su ih odgajali.

  10:7 I kad im je stiglo ovo pismo, uzeli su kraljeve sinove i pobili ih svih sedamdeset. Njihove su glave metnuli u koare i poslali su ih njemu u Jizreel.

  10:8 Glasnik doe i javi mu: "Donijeli su glave kraljevih sinova." On ree: "Stavite ih do sutra kod ulaznih vrata, u dvije hrpe."

  10:9 Ujutro izie, stade i ree svomu narodu: "Vi ste pravedni! Ja sam se urotio protiv svoga gospodara i ja sam ga ubio, ali tko pobi sve ove?

  10:10 Znajte, dakle, da nije izostala nijedna rije koju ree Jahve o obitelji Ahabovoj; nego je Jahve izvrio sve to je rekao preko sluge svoga Ilije."

  10:11 I Jehu pobi sve koji su u Jizreelu ostali iz kue Ahabove, sve velikae njegove, pouzdanike i sveenike njegove. Nije potedio nikoga.

  10:12 Potom usta Jehu i poe u Samariju. Kad je bio na cesti kod Bet Ekeda pastirskoga,

  10:13 nae brau judejskog kralja Ahazje te ih upita: "Tko ste?" Oni mu odgovorie: "Mi smo braa Ahazjina, a silazimo da pozdravimo sinove kraljeve i sinove kraljiine."

  10:14 Tada zapovjedi: "Pohvatajte ih ive!" I ive ih pohvatae i pobie ih na studencu kod Bet Ekeda, njih etrdeset i dvojicu. Nije ostavio ni jednoga od njih.

  10:15 Otiavi odatle, nae Jonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazio u susret. On ga pozdravi i ree mu: "Je li tvoje srce iskreno prema mome, kao to je moje prema tvome srcu?" Jonadab odgovori: "Jest." - "Ako je tako, daj mi ruku." Jonadab mu prui ruku i Jehu ga posadi kraj sebe na kola.

  10:16 I ree mu: "Hodi sa mnom, divit e se mojoj revnosti za Jahvu." I odvede ga na svojim kolima.

  10:17 Uao je u Samariju i poubijao sve preivjele iz obitelji Ahabove u Samariji. Sve ih je iskorijenio po rijei koju Jahve bijae rekao Iliji.

  10:18 Jehu je sakupio sav narod i rekao mu: "Ahab je malo potivao Baala; Jehu e ga vie potivati.

  10:19 Sada mi pozovite sve proroke Baalove, sve njegove sluge i sve njegove sveenike, neka ni jedan ne izostane, jer u rtvovati veliku rtvu Baalu. Tko izostane, izgubit e ivot." Jehu je radio lukavo, da bi unitio Baalove vjernike.

  10:20 Jehu ree: "Sazovite sveani zbor Baalu." I sazvae ga.

  10:21 Jehu je nato poslao glasnike po svem Izraelu i doli su svi Baalovi vjernici: nije bilo ni jednoga da bi izostao. Skupili su se u Baalov hram, koji se ispunio od jednoga zida do drugoga.

  10:22 Jehu ree uvaru haljina: "Iznesi haljine svim Baalovim vjernicima." I iznese im haljine.

  10:23 Jehu ue u hram Baalov s Jonadabom, sinom Rekabovim, i ree Baalovim vjernicima: "Provjerite dobro da nema ovdje meu vama Jahvina sluge nego samih Baalovih vjernika."

  10:24 I poe rtvovati klanice i paljenice. Ali je Jehu postavio vani osamdeset svojih ljudi i rekao im: "Ako koji od vas pusti da utekne i jedan od ovih ljudi to ih predajem u vae ruke, svojim e ivotom platiti njegov ivot."

  10:25 Kad je Jehu zavrio prinos paljenice, naredi tjelesnoj strai i dvoranima: "Uite, pobijte ih! Nitko neka ne izie!" Tjelesna straa i dvorani uoe, pobie ih otricom maa i prodrijee sve do svetita Baalova hrama.

  10:26 Iznesoe Baalov lik iz hrama i spalie ga.

  10:27 Raskopae rtvenik Baalov, sruie i hram Baalov i pretvorie ga u jame za neist, koje su ostale do danas.

  10:28 Tako je Jehu istrijebio Baala iz Izraela.

  10:29 Ali se Jehu nije okrenuo od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je zavodio Izraela, od zlatnih telaca u Betelu i Danu.

  10:30 Jahve je rekao Jehuu: "Zato to si dobro izvrio ono to mi je po volji i to si uinio sve to sam nosio u srcu protiv kue Ahabove, tvoji e sinovi sve do etvrtoga koljena sjediti na prijestolju Izraelovu."

  10:31 Ali Jehu nije vjerno i svim srcem svojim slijedio zakon Jahve, Boga Izraelova. Nije se odvratio od grijeha kojima je Jeroboam zavodio Izraela.

  10:32 U ono je vrijeme Jahve poeo krnjiti zemlju izraelsku, i Hazael se tukao s Izraelcima na svom podruju,

  10:33 od Jordana prema sunevu izlasku, u svoj zemlji Gileadu, u zemlji Gadovoj, Rubenovoj i Manaeovoj, sve od Aroera na obali Arnona, do Gileada i Baana.

  10:34 Ostala povijest Jehuova, sve to je uinio, sva njegova djela, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

  10:35 Poinuo je kraj svojih otaca i pokopae ga u Samariji. Joahaz, sin njegov, zakralji se mjesto njega.

  10:36 Jehu je vladao u Samariji nad Izraelom dvadeset i osam godina.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .