Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Uto neki sioe iz Judeje i poee uiti brau: "Ako se ne obreete po obiaju Mojsijevu, ne moete se spasiti."

  15:2 Kad izmeu njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odredie da Pavao i Barnaba i jo neki drugi izmeu njih uzau u Jeruzalem k apostolima i starjeinama poradi tog pitanja.

  15:3 Oni su dakle, ispraeni od Crkve, prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajui o obraenju pogana i donosei svoj brai veliku radost.

  15:4 Kada pak stigoe u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starjeine. Ispripovjedie to sve Bog uini po njima.

  15:5 Onda ustanu neki od onih to iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa reknu: "Treba ih obrezati i zapovjediti im da opsluuju Zakon Mojsijev."

  15:6 Nato se apostoli i starjeine sastanu da to razmotre.

  15:7 Nakon duge raspre ustade Petar i ree im: "Brao, vi znate kako me Bog od najprvih dana izmeu vas izabra da iz mojih usta pogani uju rije evanelja i uzvjeruju.

  15:8 I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoi za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama.

  15:9 Nikakve razlike nije pravio izmeu nas i njih: vjerom oisti njihova srca.

  15:10 to dakle sada iskuavate Boga stavljajui uenicima na vrat jaram kojeg ni oci nai ni mi nismo mogli nositi?

  15:11 Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spaeni, ba kao i oni."

  15:12 Nato sve mnotvo umuknu. Sluali su Barnabu i Pavla koji pripovjedahu kolika je znamenja i udesa Bog po njima uinio meu poganima.

  15:13 Kad oni uutjee, progovori Jakov: "Posluajte me, brao!

  15:14 imun je izloio kako se Bog ve na poetku pobrinu izmeu pogana uzeti narod imenu svojemu.

  15:15 S time su u skladu rijei Proroka. Ovako je doista pisano:

  15:16 Nakon toga vratit u se i opet podii pali ator Davidov, iz ruevina ga podii, opet ga sazidati

  15:17 da preostali ljudi potrae Gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori Gospodin, koji to

  15:18 obznanjuje odvijeka.

  15:19 Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraaju k Bogu,

  15:20 nego im poruiti da se uzdravaju od mesa okaljana idolima, od bludnitva, od udavljenoga i od krvi.

  15:21 Ta Mojsije od pradavnih narataja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote itaju."

  15:22 Tad apostoli i starjeine zajedno sa svom Crkvom zakljue izabrati neke mueve izmeu sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muevi vodei meu braom.

  15:23 Po njima poalju ovo pismo: "Apostoli i starjeine, braa, brai iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji - pozdrav!"

  15:24 "Budui da smo uli kako vas neki od naih, ali bez naega naloga, nekakvim izjavama smetoe i due vam uznemirie,

  15:25 zakljuismo jednoduno izabrati neke mueve i poslati ih k vama zajedno s naim ljubljenim Barnabom i Pavlom,

  15:26 ljudima koji su svoje ivote izloili za ime Gospodina naega Isusa Krista.

  15:27 aljemo vam dakle Judu i Silu. Oni e vam i usmeno priopiti to isto.

  15:28 Zakljuismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga to je potrebno:

  15:29 uzdravati se od mesa rtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludnitva. Budete li se toga drali, dobro ete uiniti. ivjeli!"

  15:30 Oni su se dakle oprostili i sili u Antiohiju; sabrali su mnotvo i predali pismo.

  15:31 Kad ga proitae, svi se obradovae zbog ohrabrenja.

  15:32 Juda i Sila, i sami proroci, mnogim rijeima ohrabrie i utvrdie brau.

  15:33 Neko se vrijeme zadre pa se onda s mirom od brae vrate onima koji ih poslae.

  15:34 #

  15:35 A Pavao i Barnaba ostadoe u Antiohiji nauavajui i navjeujui zajedno s mnogima drugima rije Gospodnju.

  EVANELJE U EVROPI

  15:36 Nakon nekog vremena ree Pavao Barnabi: "Vratimo se i pohodimo brau po svim gradovima u kojima smo navjeivali rije Gospodnju, da vidimo kako su!"

  15:37 Barnaba je htio povesti i Ivana zvanog Marko.

  15:38 Pavao pak nije smatrao uputnim sa sobom voditi onoga koji se u Pamfiliji odvojio od njih te nije s njima poao na djelo.

  15:39 Spopade ih takva ogorenost da se razioe: Barnaba povede Marka i otplovi na Cipar,

  15:40 a Pavao sebi izabra Silu pa od brae povjeren milosti Gospodnjoj

  15:41 proputova Siriju i Ciliciju, utvrujui Crkve.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .