Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Dar iatq cq un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimes de cuvkntul Domnului, tocmai pe cknd stqtea Ieroboam la altar sq ardq tqmkie.

  13:2 El a strigat kmpotriva altarului, dupq cuvkntul Domnului, wi a zis: ,,Altarule! Altarule! Awa vorbewte Domnul: ,Iatq cq se va nawte un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va junghia pe tine, pe preoyii knqlyimilor, cari ard tqmkie pe tine, wi pe tine se vor arde osqminte omenewti!``

  13:3 Wi kn aceeaw zi a dat un semn, zicknd: ,,Acesta este semnul care aratq cq Domnul a vorbit: Altarul se va despica, wi cenuwa de pe el se va vqrsa.``

  13:4 Cknd a auzit kmpqratul cuvkntul pe care -l strigase omul lui Dumnezeu kmpotriva altarului din Betel, a kntins mkna de pe altar, zicknd: ,,Prindeyi -l!`` Wi mkna, pe care o kntinsese Ieroboam kmpotriva lui, s`a uscat, wi n`a putut s`o kntoarcq knapoi.

  13:5 Altarul s`a despicat, wi cenuwa de pe el s`a vqrsat, dupq semnul pe care -l dqduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvkntul Domnului.

  13:6 Atunci kmpqratul a luat cuvkntul, wi a zis omului lui Dumnezeu: ,,Roagq-te Domnului, Dumnezeului tqu, wi cere -I sq-mi pot trage mkna knapoi.`` Omul lui Dumnezeu s`a rugat Domnului wi kmpqratul a putut sq-wi tragq knapoi mkna, care s`a fqcut sqnqtoasq ca mai knainte.

  13:7 Kmpqratul a zis omului lui Dumnezeu: ,,Intrq cu mine kn casq, sq iei ceva de mkncare, wi-yi voi da un dar.``

  13:8 Omul lui Dumnezeu a zis kmpqratului: jumqtate din casa ta sq-mi dai, wi n`aw intra cu tine. Nu voi mknca pkne, wi nu voi bea apq kn locul acesta;

  13:9 cqci iatq ce poruncq mi -a fost datq; prin cuvkntul Domnului: ,,Sq nu mqnknci pkne nici sq bei apq, wi nici sq nu te kntorci pe drumul pe care te vei duce.``

  13:10 El a plecat pe un alt drum, wi nu s`a kntors pe drumul pe care venise la Betel.

  13:11 Kn Betel locuia un prooroc bqtrkn. Fiii sqi au venit wi i-au istorisit toate lucrurile pe care le fqcuse omul lui Dumnezeu la Betel kn ziua aceea, precum wi cuvintele pe cari le spusese kmpqratului. Dupq ce au istorisit tatqlui lor toate,

  13:12 el le -a zis: ,,Pe ce drum a plecat?`` Fiii sqi vqzuserq pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

  13:13 Wi a zis fiilor sqi: ,,Puneyi-mi waua pe mqgar.`` I-au pus waua pe mqgar, wi a kncqlecat pe el.

  13:14 S`a dus dupq omul lui Dumnezeu, wi l -a gqsit stknd supt un stejar. Wi i -a zis: ,,Tu ewti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?`` El a rqspuns: ,,Eu sknt.``

  13:15 Atunci el i -a zis: ,,Vino cu mine acasq, wi sq iei ceva sq mqnknci.``

  13:16 Dar el a rqspuns: ,,Nu pot nici sq mq kntorc cu tine, nici sq intru la tine. Nu voi mknca pkne wi nici nu voi bea apq cu tine kn locul acesta;

  13:17 cqci mi s`a spus, prin cuvkntul Domnului: ,Sq nu mqnknci pkne nici sq nu bei apq acolo, wi nici sq nu te kntorci pe drumul pe care te vei duce.``

  13:18 Wi el i -a zis: ,,Wi eu sknt prooroc ca tine; wi un knger mi -a vorbit din partea Domnului, wi mi -a zis: ,Adu -l acasq cu tine ca sq mqnknce pkne wi sq bea apq.`` Kl minyea.

  13:19 Omul lui Dumnezeu s`a kntors cu el, wi a mkncat pkne wi a bqut apq kn casa lui.

  13:20 Pe cknd stqteau ei la masq, cuvkntul Domnului a vorbit proorocului, care -l adusese knapoi.

  13:21 Wi el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: ,,Awa vorbewte Domnul: ,Pentrucq n`ai ascultat porunca Domnului, wi n`ai pqzit porunca pe care yi -o dqduse Domnul, Dumnezeul tqu;

  13:22 pentrucq te-ai kntors, wi ai mkncat pkne wi ai bqut apq, kn locul despre care kyi spusese: ,Sq nu mqnknci pkne wi sq nu bei apq acolo`, -trupul tqu mort nu va intra kn mormkntul pqrinyilor tqi.``

  13:23 Wi, dupqce a mkncat pkne wi a bqut apq proorocul pe care -l kntorsese, i -a pus waua pe mqgar.

  13:24 Omul lui Dumnezeu a plecat; wi a fost kntklnit pe drum de un leu care l -a omorkt. Trupul lui mort era kntins pe drum; mqgarul a rqmas lkngq el, wi leul stqtea wi el lkngq trup.

  13:25 Wi niwte oameni cari treceau pe acolo, au vqzut trupul kntins kn drum wi leul stknd lkngq trup; wi au spus lucrul acesta, la venirea lor kn cetatea kn care locuia proorocul cel bqtrkn.

  13:26 Cknd a auzit lucrul acesta proorocul care kntorsese depe drum pe omul lui Dumnezeu, a zis: ,,Este omul lui Dumnezeu, care n`a ascultat de porunca Domnului, wi Domnul l -a dat kn ghearele leului care l -a sfkrwiat wi l -a omorkt, dupq cuvkntul pe care i -l spusese Domnul.``

  13:27 Apoi, kndreptkndu-se cqtre fiii sqi, a zis: ,,Puneyi-mi waua pe mqgar.`` Au pus waua pe mqgar,

  13:28 wi el a plecat. A gqsit trupul kntins kn drum, wi mqgarul wi leul stknd lkngq trup. Leul nu mkncase trupul wi nu sfkwiase pe mqgar.

  13:29 Proorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l -a pus pe mqgar, wi l -a dus knapoi; wi bqtrknul prooroc s`a kntors kn cetate sq -l jqleascq wi sq -l kngroape.

  13:30 I -a pus trupul kn mormknt wi l-au jqlit, zicknd: ,,Vai, frate!``

  13:31 Dupqce l -a kngropat, a zis fiilor sqi: ,,Cknd voi muri, sq mq kngropayi kn mormkntul kn care este kngropat omul lui Dumnezeu; sq-mi puneyi oasele lkngq oasele lui.

  13:32 Cqci se va kmplini cuvkntul pe care l -a strigat el din partea Domnului kmpotriva, altarului din Betel, wi kmpotriva tuturor capiwtelor de knqlyimi din cetqyile Samariei.``

  13:33 Dupq kntkmplarea aceasta, Ieroboam nu s`a abqtut de pe calea lui cea rea. A pus iarqw preoyi pentru knqlyimi, luayi din tot poporul: pe oricine dorea, kl sfinyea preot al knqlyimilor.

  13:34 Wi fapta aceasta a fost un prilej de pqcqtuire pentru casa lui Ieroboam, wi pentru aceasta a fost nimicitq ea wi wtearsq de pe faya pqmkntului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск