Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Cqpeteniile de familie ale Leviyilor s`au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua, fiul lui Nun, wi de cqpeteniile de familie ale seminyiilor copiilor lui Israel.

  21:2 Le-au vorbit la Silo, kn yara Canaanului, wi au zis: ,,Domnul a poruncit prin Moise ca sq ni se dea cetqyi de locuit, cu kmprejurimile lor pentru vitele noastre.``

  21:3 Copiii lui Israel au dat atunci Leviyilor, din mowtenirea lor, cetqyile urmqtoare wi kmprejurimile lor, dupq porunca Domnului.

  21:4 Au tras la soryi pentru familiile Chehatiyilor; wi Leviyii, fiii preotului Aaron, au avut prin soryi treisprezece cetqyi din seminyia lui Iuda, din seminyia lui Simeon wi din seminyia lui Beniamin;

  21:5 ceilalyi fii ai lui Chehat au avut prin soryi zece cetqyi ale familiilor din seminyia lui Efraim, din seminyia lui Dan, wi din jumqtate din seminyia lui Manase.

  21:6 Fiii lui Gherwon au avut prin soryi treisprezece cetqyi ale familiilor din seminyia lui Isahar, din seminyia lui Awer, din seminyia lui Neftali wi din jumqtate din seminyia lui Manase kn Basan.

  21:7 Fiii lui Merari, dupq familiile lor, au avut douqsprezece cetqyi din seminyia lui Ruben, din seminyia lui Gad, wi din seminyia lui Zabulon.

  21:8 Copiii lui Israel au dat Leviyilor, prin soryi, aceste cetqyi wi kmprejurimile lor, cum poruncise lui Moise Domnul.

  21:9 Au dat din seminyia fiilor lui Iuda wi din seminyia fiilor lui Simeon urmqtoarele cetqyi numite pe nume,

  21:10 wi cari au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile Chehatiyilor wi ale fiilor lui Levi, cqci ei au iewit cei dintki la soryi.

  21:11 Le-au dat Chiriat-Arba, sau Hebronul, kn muntele lui Iuda, wi locul dimprejur: Arba era tatql lui Anac.

  21:12 Ckmpia cetqyii wi satele ei au fost date kn stqpknire lui Caleb, fiul lui Iefune.

  21:13 Au dat deci fiilor preotului Aaron: cetatea de scqpare pentru ucigawi, Hebronul wi kmprejurimile lui, Libna wi kmprejurimile ei,

  21:14 Iatirul wi kmprejurimile lui, Ewtemoa wi kmprejurimile ei,

  21:15 Holonul wi kmprejurimile lui, Debirul wi kmprejurimile lui,

  21:16 Ainul wi kmprejurimile lui, Iuta wi kmprejurimile ei, wi Bet-Wemewul wi kmprejurimile lui: nouq cetqyi din aceste douq seminyii;

  21:17 wi din seminyia lui Beniamin: Gabaonul wi kmprejurimile lui, Gheba wi kmprejurimile ei,

  21:18 Anatot wi kmprejurimile lui, wi Almonul wi kmprejurimile lui: patru cetqyi.

  21:19 Toate cetqyile preoyilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetqyi wi kmprejurimile lor.

  21:20 Leviyii din familiile celorlalyi fii ai lui Chehat au avut prin sory cetqyi din seminyia lui Efraim.

  21:21 Le-au dat cetatea de scqpare pentru ucigawi, Sihemul wi kmprejurimile lui, kn muntele lui Efraim, Ghezerul wi kmprejurimile lui,

  21:22 Chibyaim wi kmprejurimile lui, wi Bet-Horon wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;

  21:23 din seminyia lui Dan: Elteche wi kmprejurimile ei, Ghibeton wi kmprejurimile lui,

  21:24 Aialon wi kmprejurimile lui, wi Gat-Rimon wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;

  21:25 wi din jumqtate din seminyia lui Manase: Taanac wi kmprejurimile lui, wi Gat-Rimon wi kmprejurimile lui, douq cetqyi.

  21:26 Toate cetqyile erau zece, wi kmprejurimile lor, pentru familiile celorlalyi fii ai lui Chehat.

  21:27 Au dat fiilor lui Gherwon, dintre familiile Leviyilor: din cealaltq jumqtate a seminyiei lui Manase, cetatea de scqpare pentru ucigawi Golan din Basan wi kmprejurimile ei, wi Beewtra wi kmprejurimile ei, douq cetqyi;

  21:28 din seminyia lui Isahar: Chiwion wi kmprejurimile lui, Dabrat wi kmprejurimile lui,

  21:29 Iarmutul wi kmprejurimile lui wi En-Ganim wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;

  21:30 din seminyia lui Awer: Miweal wi kmprejurimile lui, Abdonul wi kmprejurimile lui,

  21:31 Helcat wi kmprejurimile lui, wi Rehob wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;

  21:32 wi din seminyia lui Neftali: cetatea de scqpare pentru ucigawi Chedew din Galilea wi kmprejurimile ei, Hamot-Dor wi kmprejurimile lui, wi Cartanul wi kmprejurimile lui, trei cetqyi.

  21:33 Toate cetqyile Gherwoniyilor, dupq familiile lor, erau treisprezece cetqyi, wi kmprejurimile lor.

  21:34 Celorlalyi Leviyi, cari fqceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din seminyia lui Zabulon: Iocneamul wi kmprejurimile lui, Carta wi kmprejurimile ei,

  21:35 Dimna wi kmprejurimile ei, wi Nahalal, wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;

  21:36 din seminyia lui Ruben: Beyerul wi kmprejurimile lui, Iahya wi kmprejurimile ei,

  21:37 Chedemot wi kmprejurimile lui, wi Mefaat wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;

  21:38 wi din seminyia lui Gad: cetatea de scqpare pentru ucigawi, Ramot din Galaad wi kmprejurimile lui, Mahanaim wi kmprejurimile lui,

  21:39 Hesbonul wi kmprejurimile lui, wi Iaezerul wi kmprejurimile lui, de toate: patru cetqyi.

  21:40 Toate cetqyile cari au cqzut la soryi fiilor lui Merari, dupq familiile lor, alcqtuind celelalte familii ale Leviyilor, erau douqsprezece cetqyi.

  21:41 Toate cetqyile Leviyilor din mijlocul mowiilor copiilor lui Israel erau patruzeci wi opt de cetqyi, wi kmprejurimile lor.

  21:42 Fiecare din aceste cetqyi kwi avea kmprejurimile ei de jur kmprejur; awa erau toate cetqyile acestea.

  21:43 Astfel, Domnul a dat lui Israel toatq yara pe care jurase cq o va da pqrinyilor lor; ei au luat -o kn stqpknire wi s`au awezat kn ea.

  21:44 Domnul le -a dat odihnq dejur kmprejur, cum jurase pqrinyilor lor; niciunul din vrqjmawii lor nu putuse sq le stea kmpotrivq, wi Domnul i -a dat pe toyi kn mknile lor.

  21:45 Din toate vorbele bune pe cari le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n`a rqmas nekmplinitq: toate s`au kmplinit.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск