Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 Jednoga dana aulov sin Jonatan ree svome momku titonoi: "Hajde da prijeemo do filistejske strae koja je ondje prijeko." Svome ocu nije nita o tom javio.

  14:2 aul je sjedio na mei Gebe, pod ipkom koji je stajao kraj gumna; a bilo je s njim oko est stotina ljudi.

  14:3 A Ahija, sin Ahituba, brata Ikaboda, sina Pinhasa, sina Elija, sveenika Jahvina u ilu, nosio je u to vrijeme opleak. Narod nije primijetio da je Jonatan otiao.

  14:4 U sredini klanca kuda je Jonatan htio prijei da doe do filistejske strae bila je litica s jedne strane i litica s druge strane. Jedna se zvala Boses, a druga Sene.

  14:5 Prva je litica stajala na sjeveru nasuprot Mikmasu, a druga na jugu nasuprot Gebi.

  14:6 Jonatan ree svome titonoi: "Hajde da prijeemo do strae onih neobrezanika. Moda e Jahve uiniti neto za nas, jer nita ne prijei Jahvu da udijeli pobjedu - bilo mnogo ljudi ili malo."

  14:7 A titonoa mu odgovori: "ini sve na to te srce tvoje potie. Ja u s tobom, moje je srce kao tvoje srce."

  14:8 Jonatan mu ree: "Evo, prijei emo k tim ljudima i pokazat emo im se.

  14:9 Ako nam reknu ovako: 'Ne miite se dok ne doemo do vas', tada emo se ustaviti na mjestu i neemo se uspinjati k njima.

  14:10 Ako li nam reknu ovako: 'Uspnite se k nama', tada emo se uspeti, jer ih je Jahve predao nama u ruke. To e nam biti znak."

  14:11 Kad su se obojica pokazala filistejskoj strai, rekoe Filistejci: "Gle, Hebreji su poeli izlaziti iz rupa u koje su se skrili."

  14:12 I straari doviknue Jonatanu i njegovu titonoi: "Uspnite se k nama da vas neto nauimo!" A Jonatan ree svome titonoi: "Penji se za mnom, jer ih je Jahve predao u ruke Izraelove."

  14:13 Jonatan se poe penjati pomaui se rukama i nogama, a za njim njegov titonoa. Filistejci su padali pred Jonatanom, a njegov ih je titonoa ubijao za njim.

  14:14 U tome prvom pokolju to ga uinie Jonatan i njegov titonoa pade dvadesetak ljudi na otprilike pola jutra izoranog polja.

  14:15 Tada se proiri strah po taboru i po polju, a i straare i etu pljakaa obuze strava; i zemlja zadrhta i bijae to silan strah Boji.

  14:16 A aulovi straari u Benjaminovoj Gebi opazie da se mnotvo u taboru uskomealo na sve strane.

  14:17 I aul ree ljudima koji su bili s njim: "Prozovite ljude i vidite tko je otiao od nas." A kad prozvae, gle, ne bijae Jonatana i njegova titonoe!

  14:18 Tada aul ree Ahiji: "Primakni opleak! Posavjetuj se s Jahvom!" On je, naime, tada nosio opleak pred sinovima Izraelovim.

  14:19 Ali dok je aul govorio sa sveenikom, bivala je buka u filistejskom taboru sve vea, pa aul ree sveeniku: "Povuci ruku!"

  14:20 Nato aul i sav narod to je bio s njim krenue zajedno na mjesto boja, i gle, ondje bijahu isukali maeve jedni na druge i velika pomutnja vladae meu njima.

  14:21 A oni Hebreji koji su ve poodavno bili u slubi Filistejaca i sada poli s njima na vojsku, odmetnue se od njih i pristadoe uz Izraelce koji bijahu sa aulom i Jonatanom.

  14:22 I svi Izraelci koji se bijahu sakrili u Efrajimovoj gori, uvi da Filistejci bjee, nagrnue za njima u boj.

  14:23 Tako je Jahve udijelio pobjedu Izraelu u onaj dan, a boj se rairio sve do preko Bet Horona.

  14:24 Izraelci su onog dana bili vrlo izmoreni, jer je aul izrekao nad narodom ovu zakletvu: "Proklet bio ovjek koji okusi hrane prije veeri, prije nego to se osvetim svojim neprijateljima!" Tako sav narod ne okusi hrane toga dana.

  14:25 Ali je ondje bilo medenoga saa na povrini zemlje.

  14:26 Kad je narod doao onamo, vidje gdje tee med, ali nitko ne prinese ruke k ustima, jer se narod bojao zakletve.

  14:27 Samo Jonatan, koji nije uo kad je njegov otac zakleo narod, primae vrh tapa koji mu bijae u ruci i zamoi ga u medeno sae, zatim prinese ruku k ustima; i odmah mu se zasvijetlie oi.

  14:28 Tada jedan iz naroda progovori i ree mu: "Tvoj je otac zakleo narod govorei: 'Proklet bio onaj koji okusi hrane danas!'"

  14:29 A Jonatan odgovori: "Moj otac svaljuje nesreu na zemlju. Gledajte kako su mi se zasvijetlile oi jer sam okusio malo toga meda.

  14:30 to bi tek bilo da je narod slobodno jeo od plijena koji je zadobio od neprijatelja? Ne bi li filistejski poraz bio jo vei?"

  14:31 Onoga dana potukoe Filistejce od Mikmasa sve do Ajalona, a narod je bio na kraju svojih snaga.

  14:32 Tada se narod baci na plijen, nahvata sitne stoke, goveda i teladi i poe ih klati na goloj zemlji i jesti meso s krvlju.

  14:33 I javie to aulu govorei: "Gle, narod grijei Jahvi jedui meso s krvlju!" A on ree: "Iznevjeriste se! Dovaljajte mi ovamo velik kamen!"

  14:34 Zatim ree: "Zaite meu narod i recite svima neka svaki dovede k meni svoga vola ili ovcu; ovdje ete ih klati i jesti, a neete grijeiti Jahvi jedui meso s krvlju." Tako sav narod jo iste noi dovede to je tko imao i to su ondje klali.

  14:35 A aul podie rtvenik Jahvi; bijae to prvi rtvenik koji je podigao Jahvi.

  14:36 Nato ree aul: "Poimo jo noas u potjeru za Filistejcima i plijenimo ih dok ne svane jutro! Neemo im ostaviti nijednoga ovjeka!" A narod mu odgovori: "ini sve to misli da je dobro!" Ali sveenik ree: "Pristupimo ovdje k Bogu!"

  14:37 I aul upita Boga: "Moram li poi u potjeru za Filistejcima? Hoe li ih predati u ruke Izraelu?" Ali mu ne odgovori u onaj dan.

  14:38 Zato aul ree: "Pristupite ovamo, svi narodni glavari! Ispitajte i vidite u emu je bio dananji prestupak.

  14:39 Jer, ivoga mi Jahve, koji daje pobjedu Izraelu, ako se nae krivnja ma i na mome sinu Jonatanu, mora umrijeti!" Ali nitko se iz naroda ne usudi odgovoriti aulu.

  14:40 aul onda ree svemu Izraelu: "Vi stanite na jednu stranu, a ja i moj sin Jonatan stat emo na drugu stranu." A narod odgovori aulu: "ini ono to misli da je dobro!"

  14:41 Tada se aul pomoli: "Jahve, Boe Izraelov, zato nisi danas odgovorio svome sluzi? Ako je krivnja na meni ili na mome sinu Jonatanu, Jahve, Boe Izraelov, daj Urim; ako li je krivnja na tvom narodu Izraelu, daj Tumim." I drijeb pade na aula i Jonatana, a narod izae slobodan.

  14:42 aul nastavi: "Bacite drijeb izmeu mene i moga sina Jonatana!" I drijeb pade na Jonatana.

  14:43 Tada aul ree Jonatanu: "Priznaj mi to si uinio!" Jonatan odgovori: "Ja sam samo okusio malo meda vrkom tapa koji mi bijae u ruci. Evo me, spreman sam umrijeti!"

  14:44 aul odgovori: "Tako mi Bog uinio zlo i dodao mi drugo ako doista ne umre, Jonatane!"

  14:45 Ali narod ree aulu: "Zar da umre Jonatan, koji je izvojevao ovu veliku pobjedu u Izraelu? Ne smije to biti! ivoga nam Jahve, nijedna vlas nee pasti s njegove glave na zemlju jer je on s Bogom izvrio ovo djelo danas!" Tako ga narod izbavi te Jonatan ne pogibe.

  14:46 aul odusta od potjere za Filistejcima, a Filistejci se vratie u svoj kraj.

  14:47 Kad je aul uvrstio svoju kraljevsku vlast nad Izraelom, okrenu ratovati protiv svih svojih neprijatelja unaokolo: protiv Moaba, protiv Amonaca, protiv Edoma, protiv Bet Rehoba, protiv kralja Sobe i protiv Filistejaca; kuda god bi se okrenuo, svuda bi pobjeivao.

  14:48 Dao je mnogo dokaza svoje hrabrosti, potukao je Amaleane i izbavio Izraela iz ruku onih koji su ga pljakali.

  14:49 aulovi sinovi bijahu Jonatan, Ijo i Malki-ua, a od njegovih dviju keri starija se zvala Meraba, a mlaa Mikala.

  14:50 aulova se ena zvala Ahinoama, a bila je ki Ahimaasova. Vojvoda njegove vojske zvao se Abner, a bio je sin Nera, aulova strica.

  14:51 Jer Ki, aulov otac, i Ner, Abnerov otac, bijahu sinovi Abielovi.

  14:52 estok se rat vodio protiv Filistejaca svega aulova vijeka. Koga bi god hrabra ili bojovna ovjeka aul vidio, svakoga bi uzimao u svoju slubu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .