Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LUKE 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  22:1 Bliio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha.

  22:2 Glavari sveeniki i pismoznanci traili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda.

  22:3 A Sotona ue u Judu zvanog Ikariotski koji bijae iz broja dvanaestorice.

  22:4 On ode i ugovori s glavarima sveenikim i zapovjednicima kako da im ga preda.

  22:5 Oni se povesele i ugovore da e mu dati novca.

  22:6 On pristade. Otada je traio priliku da im ga preda mimo naroda.

  22:7 Kada doe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo rtvovati pashu,

  22:8 posla Isus Petra i Ivana i ree: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu."

  22:9 Rekoe mu: "Gdje hoe da pripravimo?"

  22:10 On im ree: "Evo, im uete u grad, namjerit ete se na ovjeka koji nosi krag vode. Poite za njim u kuu u koju unie

  22:11 i recite domainu te kue: 'Uitelj veli: Gdje je svratite u kojem bih blagovao pashu sa svojim uenicima?'

  22:12 I on e vam pokazati na katu veliko blagovalite prostrto: ondje pripravite."

  22:13 Oni odu, nau kako im je rekao i priprave pashu.

  22:14 Kada doe as, sjede Isus za stol i apostoli s njim.

  22:15 I ree im: "Svom sam duom eznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke.

  22:16 Jer kaem vam, neu je vie blagovati dok se ona ne zavri u kraljevstvu Bojem."

  22:17 I uze au, zahvali i ree: "Uzmite je i razdijelite meu sobom.

  22:18 Jer kaem vam, ne, neu vie piti od roda trsova dok kraljevstvo Boje ne doe."

  22:19 I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govorei: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo inite meni na spomen."

  22:20 Tako i au, poto veerae, govorei: "Ova aa novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva."

  22:21 "A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu.

  22:22 Sin ovjeji, istina, ide kako je odreeno, ali jao ovjeku onomu koji ga predaje."

  22:23 I oni se poee ispitivati tko bi od njih mogao takvo to uiniti.

  22:24 Uto nasta meu njima prepirka tko bi od njih bio najvei.

  22:25 A on im ree: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodrci nazivaju sebe dobrotvorima.

  22:26 Vi nemojte tako! Naprotiv, najvei meu vama neka bude kao najmlai; i predstojnik kao posluitelj.

  22:27 Ta tko je vei? Koji je za stolom ili koji posluuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji posluuje."

  22:28 "Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kunjama.

  22:29 Ja vam stoga u batinu predajem kraljevstvo to ga je meni predao moj Otac:

  22:30 da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudei dvanaest plemena Izraelovih."

  22:31 "imune, imune, evo Sotona zaiska da vas proreeta kao penicu.

  22:32 Ali ja sam molio za tebe da ne malake tvoja vjera. Pa kad k sebi doe, uvrsti svoju brau."

  22:33 Petar mu ree: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt."

  22:34 A Isus e mu: "Kaem ti, Petre, nee se danas oglasiti pijetao dok triput ne zataji da me pozna."

  22:35 I ree: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam to nedostajalo?" Oni odgovore: "Nita."

  22:36 Nato e im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi ma

  22:37 jer kaem vam, ono to je napisano treba se ispuniti na meni: Meu zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve to se odnosi na mene ispunja se."

  22:38 Oni mu rekoe: "Gospodine, evo ovdje dva maa!" Ree im: "Dosta je!"

  22:39 Tada izie te se po obiaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pooe i njegovi uenici.

  22:40 Kada doe onamo, ree im: "Molite da ne padnete u napast!"

  22:41 I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio:

  22:42 "Oe! Ako hoe, otkloni ovu au od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!"

  22:43 A ukaza mu se aneo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio.

  22:44 I bijae znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.

  22:45 Usta od molitve, doe uenicima i nae ih snene od alosti

  22:46 pa im ree: "to spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!"

  22:47 Dok je on jo govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se priblii Isusu da ga poljubi.

  22:48 Isus mu ree: "Juda, poljupcem Sina ovjejeg predaje?"

  22:49 A oni oko njega, vidjevi to se zbiva, rekoe: "Gospodine, da udarimo maem?"

  22:50 I jedan od njih udari slugu velikoga sveenika i odsijee mu desno uho.

  22:51 Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotae uha i zacijeli ga.

  22:52 Nato Isus ree onima koji se digoe na nj, glavarima sveenikim, zapovjednicima hramskim i starjeinama: "Kao na razbojnika izioste s maevima i toljagama!

  22:53 Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je va as i vlast Tmina."

  22:54 Uhvatie ga dakle, odvedoe i uvedoe u dom velikoga sveenika. Petar je iao za njim izdaleka.

  22:55 A posred dvorita naloie vatru i posjedae uokolo. Meu njih sjedne Petar.

  22:56 Ugleda ga neka slukinja gdje sjedi kraj vatre, otro ga pogleda i ree: "I ovaj bijae s njim!"

  22:57 A on zanijeka: "Ne znam ga, eno!"

  22:58 Malo zatim opazi ga netko drugi i ree: "I ti si od njih!" A Petar ree: "ovjee, nisam!"

  22:59 I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivae: "Doista, i ovaj bijae s njim! Ta Galilejac je!"

  22:60 A Petar e: "ovjee, ne znam to govori!" I umah, dok je on jo govorio, oglasi se pijetao.

  22:61 Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu rijei Gospodinove, kako mu ono ree: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit e me tri puta."

  22:62 I izie te gorko zaplaka.

  22:63 A ljudi koji su Isusa uvali udarajui ga poigravali se njime

  22:64 i zastirui mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!"

  22:65 I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj.

  22:66 A kad se razdanilo, sabra se starjeinstvo narodno, glavari sveeniki i pismoznanci te ga dovedoe pred svoje Vijee

  22:67 i rekoe: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on e im: "Ako vam reknem, neete vjerovati;

  22:68 ako vas zapitam, neete odgovoriti.

  22:69 No od sada e Sin ovjeji sjedjeti zdesna Sile Boje."

  22:70 Nato svi rekoe: "Ti si, dakle, Sin Boji!" On im ree: "Vi velite! Ja jesam!"

  22:71 Nato e oni: "to nam jo svjedoanstvo treba? Ta sami smo uli iz njegovih usta!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .