Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Iefta, Galaaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galaad nqscuse pe Iefta.

  11:2 Nevasta lui Galaad i -a nqscut fii, cari, fqckndu-se mari, au izgonit pe Iefta, wi i-au zis: ,,Tu nu vei avea mowtenire kn casa tatqlui nostru, cqci ewti fiul unei alte femei.``

  11:3 Wi Iefta a fugit de la frayii lui, wi a locuit kn yara Tob. Niwte oameni fqrq cqpqtki s-au strkns la Iefta, wi fqceau plimbqri cu el.

  11:4 Dupq cktva timp, fiii lui Amon au pornit cu rqzboi kmpotriva lui Israel.

  11:5 Wi pe cknd fiii lui Amon fqceau rqzboi cu Israel, bqtrknii Galaadului s`au dus sq caute pe Iefta din yara Tob.

  11:6 Ei au zis lui Iefta: ,,Vino de fii cqpetenia noastrq, wi sq batem pe fiii lui Amon.``

  11:7 Iefta a rqspuns bqtrknilor Galaadului: ,,Nu m`ayi urkt voi, wi nu m`ayi izgonit voi din casa tatqlui meu? Pentruce veniyi la mine acum cknd sknteyi kn strkmtorare?``

  11:8 Bqtrknii Galaadului au zis lui Iefta: ,,Ne kntoarcem la tine acum, ca sq mergi cu noi, sq bayi pe fiii lui Amon, wi sq fii cqpetenia noastrq, cqpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.``

  11:9 Iefta a rqspuns bqtrknilor Galaadului: ,,Dacq mq aduceyi knapoi ca sq bat pe fiii lui Amon, wi dacq Domnul ki va da knaintea mea, voi fi eu oare cqpetenia voastrq?``

  11:10 Bqtrknii Galaadului au zis lui Iefta: ,,Domnul sq ne audq, wi sq judece, dacq nu vom face ce spui.``

  11:11 Wi Iefta a pornit cu bqtrknii Galaadului. Poporul l -a pus kn fruntea lui, wi l -a awezat cqpetenie, wi Iefta a spus din nou knaintea Domnului, la Miypa, toate cuvintele pe cari le rostise.

  11:12 Iefta a trimes soli kmpqratului fiilor lui Amon, ca sq -i spunq: ,,Ce ai cu mine de vii kmpotriva mea sq faci rqzboi kmpotriva yqrii mele?``

  11:13 Kmpqratul fiilor lui Amon a rqspuns solilor lui Iefta: ,,Pentrucq Israel, cknd s`a suit din Egipt, a pus mkna pe yara mea, dela Arnon pknq la Iaboc wi Iordan. Dq-mi -o knapoi acum de bunq voie.``

  11:14 Iefta a trimes iarqw soli kmpqratului fiilor lui Amon,

  11:15 ca sq -i spunq: ,,Awa vorbewte Iefta. ,Israel n`a pus mkna pe yara Moabului, nici pe yara fiilor lui Amon.

  11:16 Cqci, cknd s`a suit Israel din Egipt, a mers kn pustie pknq la marea Rowie wi a ajuns la Cades.

  11:17 Atunci Israel a trimes soli kmpqratului Edomului, ca sq -i spunq: ,Lasq-mq sq trec prin yara ta.` Dar kmpqratul Edomului n`a voit. A trimes wi la kmpqratul Moabului, wi nici el n`a vrut. Wi Israel a rqmas la Cades.

  11:18 Apoi a mers prin pustie, a ocolit yara Edomului wi yara Moabului, wi a venit la rqsqritul yqrii Moabului; au tqbqrkt dincolo de Arnon, fqrq sq intre pe yinutul Moabului, cqci Arnonul era hotarul Moabului.

  11:19 Israel a trimes soli lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, kmpqratul Hesbonului. Wi Israel i -a zis: ,Lasq-mq sq trec prin yara ta pknq la locul spre care mergem.`

  11:20 Dar Sihon n`a avut kncredere kn Israel, ca sq -l lase sq treacq pe yinutul lui; wi -a strkns tot poporul, a tqbqrkt la Iahat, wi a luptat kmpotriva lui Israel.

  11:21 Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat pe Sihon wi pe tot poporul lui kn mknile lui Israel, care i -a bqtut. Israel a pus mkna pe toatq yara Amoriyilor, cari erau awezayi kn yara aceasta.

  11:22 Au pus mkna pe tot yinutul Amoriyilor, dela Arnon pknq la Iaboc, wi dela pustie pknq la Iordan.

  11:23 Wi acum, cknd Domnul, Dumnezeul lui Israel, a izgonit pe Amoriyi dinaintea poporului Squ Israel, tu sq le stqpknewti yara?

  11:24 Oare ce-yi dq kn stqpknire dumnezeul tqu Chemow, nu vei stqpkni? Wi tot ce ne -a dat kn stqpknire Domnul, Dumnezeul nostru, knaintea noastrq, noi sq nu stqpknim!

  11:25 Ewti tu mai bun deckt Balac, fiul lui Yipor, kmpqratul Moabului? S`a certat el cu Israel sau a fqcut el rqzboi kmpotriva lui?

  11:26 Iatq cq sknt trei sute de ani de cknd locuiewte Israel la Hesbon wi kn satele din jurul lui, la Aroer wi kn satele din jurul lui wi kn toate cetqyile cari sknt pe malul Arnonului: pentruce nu i le-ayi luat kn tot timpul acesta?

  11:27 Eu nu te-am supqrat deloc, wi rqu te-ai purtat cu mine, fqckndu-mi rqzboi. Domnul sq judece lucrul acesta. El sq fie astqzi judecqtor kntre fiii lui Israel wi fiii lui Amon.``

  11:28 Kmpqratul fiilor lui Amon n`a ascultat cuvintele pe cari a trimes Iefta sq i le spunq.

  11:29 Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a strqbqtut Galaadul wi Manase; a trecut la Miype kn Galaad; wi din Miype din Galaad, a pornit kmpotriva fiilor lui Amon.

  11:30 Iefta a fqcut o juruinyq Domnului, wi a zis: ,,Dacq vei da kn mknile mele pe fiii lui Amon,

  11:31 ori cine va iewi pe poryile casei mele knaintea mea, la kntoarcerea mea fericitq dela fiii lui Amon, va fi knchinat Domnului, wi -l voi aduce ca ardere de tot.``

  11:32 Iefta a pornit kmpotriva fiilor lui Amon, wi Domnul i -a dat kn mknile lui.

  11:33 Le -a pricinuit o foarte mare knfrkngere, dela Aroer pknq spre Minit, loc care cuprindea douqzeci de cetqyi, wi pknq la Abel-Cheramim. Wi fiii lui Amon au fost smeriyi knaintea copiilor lui Israel.

  11:34 Iefta s`a kntors acasq la Miypa. Wi iatq cq fiicq-sa i -a iewit knainte cu timpane wi jocuri. Ea era singurul lui copil; n`avea fii wi nici altq fatq.

  11:35 Cum a vqzut -o, el wi -a rupt hainele, wi a zis:: ,,Ah! fata mea! adknc mq lovewti wi mq turburi! Am fqcut o juruinyq Domnului, wi n`o pot kntoarce.``

  11:36 Ea i -a zis: ,,Tatq, ai fqcut o juruinyq Domnului, fq-mi potrivit cu ceeace yi -a iewit din gurq, acum cknd Domnul te -a rqzbunat pe vrqjmawii tqi, pe fiii lui Amon.``

  11:37 Wi ea a zis tatqlui squ: ,,Atkt kngqduie-mi: lasq-mq slobodq douq luni, ca sq mq duc sq mq pogor kn munyi, wi sq-mi plkng fecioria cu tovarqwele mele.``

  11:38 El a rqspuns: ,,Du-te!`` Wi a lqsat -o slobodq douq luni. Ea s`a dus cu tovarqwele ei, wi wi -a plkns fecioria pe munyi.

  11:39 Dupq cele douq luni, s`a kntors la tatql ei, wi el a kmplinit cu ea juruinya pe care o fqcuse. Ea nu cunoscuse kmpreunarea cu bqrbat. De atunci s`a fqcut kn Israel obiceiul

  11:40 cq, kn toyi anii, fetele lui Israel se duc sq prqznuiascq pe fiica lui Iefta, Galaaditul, patru zile pe an.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск