Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - ACTS 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 О Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим_— и юдеи и прозелити,

  2:2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща дето седяха.

  2:2 О Слънцето, ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

  2:3 и явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.

  2:3 О И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да го] постави на престола му,

  2:4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

  2:5 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

  2:6 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше: да говорят на неговия език.

  2:7 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли Галилеяни?

  2:8 Тогава както ги слушаше да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?

  2:9 Партяни, Мидяни и Еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия Понт и Азия,

  2:11 критяни и араби слушаме ги да говорят по нашите езици за великите Божии дела.

  2:12 И те всички се смаяха, и в недоумението си думаха един на друг: Какво значи това?

  2:13 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

  2:14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи.

  2:15 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня;

  2:16 но това е казаното чрез пророк Йоила:

  2:17 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

  2:18 Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа си в ония дни, и ще пророкуват.

  2:19 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, Кръв, и огън, и пара от дим;

  2:21 И всеки, който призове името Господне, ще се спаси".

  2:22 Израиляни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса, и знамения, които Бог извърши чрез него посред вас, както сами вие знаете,

  2:23 него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;

  2:24 когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея.

  2:25 Защото Давид казва за него: "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя;

  2:26 Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;

  2:27 Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито, ще допуснеш твоя светия да види изтление.

  2:28 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба."

  2:29 Братя, мога да ви кажа свободно за Патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

  2:31 той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.

  2:32 Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всинца сме свидетели.

  2:33 И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чуете.

  2:34 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми,

  2:35 Докле положа враговете ти за твое подножие".,

  2:36 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.

  2:37 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим братя?

  2:38 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

  2:39 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.

  2:40 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това изпорочено поколение.

  2:41 И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

  2:42 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, и в молитвите.

  2:43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

  2:44 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;

  2:45 и продаваха стоката и имота си, и разподеляха парите на всички, според нуждата на всекиго.

  2:46 И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,

  2:47 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск