Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 25

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  25:1 Jahve ree Mojsiju:

  25:2 "Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju ast od svakoga koji daje od srca.

  25:3 A primajte ove darove: zlato, srebro i tu;

  25:4 ljubiasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan;

  25:5 uinjene ovnujske koe, pa fine koe; bagremovo drvo;

  25:6 ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kaenje;

  25:7 oniks i drugo drago kamenje koje e se umetnuti u opleak i naprsnik.

  25:8 Neka mi sagrade Svetite da mogu boraviti meu njima.

  25:9 Pri gradnji Prebivalita i svega u njemu postupi tono prema uzorku koji ti pokaem."

  25:10 "Od bagremova drva neka naprave Koveg: dva i po lakta dug, lakat i po irok i lakat i po visok.

  25:11 Okuj ga istim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo zavrni pojas od zlata.

  25:12 Salij za nj etiri zlatna koluta; prikuj ih za etiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge.

  25:13 Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj.

  25:14 Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovega da se na njima Koveg nosi.

  25:15 Neka motke ostanu u kolutima Kovega; neka se iz njih ne izvlae.

  25:16 Svjedoanstvo koje u ti predati - u Koveg poloi."

  25:17 "Pomirilite napravi takoer od istoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a iroko lakat i pol.

  25:18 Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilita.

  25:19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Privrsti ih na oba kraja Pomirilita da s njim sainjavaju jedan komad.

  25:20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilite. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilite.

  25:21 Stavi na Koveg Pomirilite, a u Koveg poloi ploe Svjedoanstva to u ti ih dati.

  25:22 Tu u se ja s tobom sastajati i ozgo u ti, iznad Pomirilita - izmeu ona dva kerubina to su na Kovegu ploa Svjedoanstva - saopavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima."

  25:23 "Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat irok, a lakat i pol visok.

  25:24 U isto ga zlato obloi i naini mu naokolo zavrni pojas od zlata.

  25:25 Naokolo mu naini obrub, podlanicu irok, a onda po obrubu stavi zavrni pojas od zlata.

  25:26 Nadalje, uspravi mu etiri koluta od zlata pa mu ih privrsti na njegova etiri nona ugla.

  25:27 Neka su kolutovi tik pod obrubom da slue kao kvake motkama za noenje stola.

  25:28 Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima e se stol nositi.

  25:29 Za nj onda napravi: zdjele, varjae, vreve i pehare za izlijevanje prinosa. Naini ih od istoga zlata.

  25:30 Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh."

  25:31 "Naini svijenjak od istoga zlata. Svijenjak neka bude skovan. Njegovo podnoje, njegov stalak, njegove ae, ake i latice - sve neka bude od jednoga komada.

  25:32 est krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka.

  25:33 Na jednome kraku neka budu tri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama. Tako za svih est krakova to budu izbijali iz stalka svijenjaka.

  25:34 Na samome svijenjaku neka budu etiri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama.

  25:35 aka ispod dva kraka, sainjavajui jedan komad s njime; onda aka ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa aka ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih est krakova to iz stalka budu izbijali.

  25:36 Njihove ake i njihovi krakovi sainjavat e jedan komad s njim - sve skovano u jednome komadu od istoga zlata.

  25:37 Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda.

  25:38 Usekai i pepeljare za njih neka su od istoga zlata.

  25:39 Upotrijebi talenat istoga zlata za svijenjak i sav njegov pribor.

  25:40 Pazi! Naini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .