Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 20

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  20:1 Tada izie sav Izrael i sabra se sva zajednica kao jedan ovjek, od Dana do Beer ebe i do gileadske zemlje, kod Jahve u Mispi.

  20:2 Glavari svega naroda, svih Izraelovih plemena, dooe na zbor Bojeg naroda, etiri stotine tisua pjeaka vinih mau.

  20:3 A Benjaminovci doznae da su Izraelovi sinovi uzili u Mispu. Sinovi Izraelovi zapitae tada: "Kaite nam kako se dogodio zloin!"

  20:4 Levit, mu ubijene ene, uze rije: "Doao sam s inoom u Benjaminovu Gibeu da prenoim.

  20:5 A graani Gibee ustadoe na mene i nou opkolie kuu u kojoj sam bio; mene su htjeli ubiti, a moju su inou silovali tako da je umrla.

  20:6 Zato sam uzeo mrtvu inou, rasjekao je u komade i razaslao je u sve krajeve Izraelove batine, jer su poinili sramotno djelo u Izraelu.

  20:7 Izraelci, evo vas svih ovdje. Posavjetujte se i ovdje stvorite odluku."

  20:8 Sav narod ustade kao jedan ovjek govorei: "Neka se nitko od nas ne vraa svome atoru, neka nitko ne ide svojoj kui!

  20:9 Nego da sada ovo uinimo Gibei: bacit emo drijeb;

  20:10 i uzet emo iz svih Izraelovih plemena po deset ljudi od stotine, po stotinu od tisue i po tisuu od deset tisua: oni e nositi hranu vojsci, onima koji e krenuti da kazne Benjaminovu Gibeu za sramotu to ju je poinila u Izraelu."

  20:11 I sabrae se svi Izraelci protiv onoga grada, udrueni kao jedan ovjek.

  20:12 Tada Izraelova plemena razaslae poslanike po svemu Benjaminovu plemenu s porukom: "Kakav se to zloin dogodio meu vama?

  20:13 Sada izruite one opake ljude to su u Gibei da ih smaknemo te iskorijenimo zlo iz Izraela!" Ali Benjaminovci ne htjedoe posluati svoje brae Izraelaca.

  20:14 Benjaminovci se skupie u Gibeu iz svojih gradova da se pobiju s Izraelcima.

  20:15 A Benjaminovaca koji su doli iz raznih gradova nabrojie toga dana dvadeset i est tisua ljudi vinih mau, bez stanovnika Gibee.

  20:16 Od svega toga naroda bijae sedam stotina vrsnih ljudi, koji su bili ljevaci, i svaki je taj gaao kamenom iz prake navlas tono, ne promaujui cilja.

  20:17 A bijae Izraelaca, osim sinova Benjaminovih, etiri stotine tisua, sve ljudi vinih mau i sve samih ratnika.

  20:18 I sinovi Izraelovi, ustavi, pooe u Betel da se posavjetuju s Bogom: "Tko e od nas prvi u boj protiv Benjaminovaca?" - zapitae Izraelci. A Jahve odgovori: "Neka Juda poe prvi."

  20:19 Izjutra krenue Izraelci te se utaborie pred Gibeom.

  20:20 Krenuvi u boj protiv Benjaminovaca, svrstae se u bojni red pred Gibeom.

  20:21 A Benjaminovci izioe iz Gibee i pobie toga dana Izraelu dvadeset i dvije tisue ljudi, koji ostadoe na onome polju.

  20:22 Izraelci odoe i plakahu pred Jahvom sve do veeri, a onda upitae Jahvu govorei: "Moramo li opet izii u boj protiv sinova svoga brata Benjamina?" A Jahve im odgovori: "Poite na njega!"

  20:23 Tada se vojska Izraelovih sinova ohrabri i nanovo svrsta u bojni red na istome mjestu gdje se svrstala prvog dana.

  20:24 Drugoga se dana Izraelci pribliie Benjaminovcima,

  20:25 ali toga drugog dana Benjamin izie iz Gibee pred njih i pobi Izraelcima jo osamnaest tisue ljudi, koji ostadoe na onome polju - sve sami poizbor ratnici, vini mau.

  20:26 Tada svi Izraelci i sav narod odoe u Betel te plakahu i stajahu ondje pred Jahvom; cio su dan postili do veeri, prinosili paljenice i rtve pomirnice pred Jahvom.

  20:27 I tad opet Izraelci upitae Jahvu, jer se u ono vrijeme Koveg saveza Bojega nalazio na tome mjestu,

  20:28 i Pinhas, sin Aronova sina Eleazara, posluivae ga. Oni upitae: "Moramo li opet izii u boj protiv sinova naega brata Benjamina?" A Jahve im odgovori: "Poite, jer u ih sutra predati u vae ruke."

  20:29 Tad Izrael postavi ete u zasjedu oko Gibee.

  20:30 Treega dana pooe Izraelci protiv Benjaminovaca i svrstae se u bojne redove pred Gibeom, kao i prije.

  20:31 Benjaminovci izioe na njih, a oni ih odmamie daleko od grada. Kao i prije, ubijahu Benjaminovci neke po putovima, od kojih jedan ide u Betel, a drugi u Gibeu; ubie tako oko trideset Izraelaca.

  20:32 I govorahu Benjaminovci: "Evo ih tuemo kao i prvi put." A Izraelci rekoe: "Bjeimo dok ih ne odmamimo na otvorene putove, daleko od grada!"

  20:33 Tada se glavnina Izraelove vojske pomakne sa svoga poloaja i svrsta se u bojni red kod Baal Tamara, a zasjeda Izraelova izie iz svog skrovita zapadno od Gibee.

  20:34 Deset tisua vrsnih ljudi izabranih iz sveg Izraela slee se prema Gibei. Boj bijae estok. Benjaminovci nisu ni slutili da e ih zadesiti zlo.

  20:35 I Jahve potue Benjamina pred Izraelom toga dana te Izraelci pobie Benjaminu dvadeset i pet tisua i sto ljudi vinih mau.

  20:36 Benjaminovci vidjee da su pobijeeni. Ljudi Izraelci bijahu se povukli sa svojih bojnih poloaja pred Benjaminom uzdajui se u zasjedu to su je postavili oko Gibee.

  20:37 A oni koji bijahu u zasjedi navalie bre na Gibeu i, uavi u nju, posjekoe otrim maem sve stanovnitvo.

  20:38 Izraelovi se ljudi bijahu dogovorili s onima u zasjedi da ovi podignu iz grada stup dima kao znak:

  20:39 tada bi se Izraelovi ljudi povukli iz boja. Benjamin poe ubijati Izraelce i posijee im tridesetak ljudi. "Doista, padaju pred nama kao u prijanjem boju."

  20:40 A kada se znak, stup dima, poeo dizati iz grada, obazre se Benjamin i vidje kako se plamen iz svega grada die prema nebu.

  20:41 Tada se Izraelovi ljudi okrenue, a Benjaminovce obuze uas jer vidjee da ih je zadesilo zlo.

  20:42 I pobjegoe ispred Izraelaca prema pustinji, ali im ratnici bijahu za petama, a oni to su dolazili iz grada ubijahu ih s lea.

  20:43 Tako su opkolili Benjamina i, gonei ga bez predaha, unitie ga pred Gibeom na istonoj strani.

  20:44 I palo je Benjaminu osmnaest tisua ljudi, sve samih vrsnih junaka.

  20:45 Preivjeli se okrenue i pobjegoe u pustinju prema Rimonskoj stijeni. Sijekui po cestama, Izraelci pobie jo pet tisua ljudi; a onda pognae Benjamina do Gideoma i pobie jo dvije tisue ljudi.

  20:46 Toga dana palo je Benjaminovaca dvadeset tisua ljudi vinih mau, sve samih vrsnih junaka.

  20:47 est stotina ljudi pobjeglo je u pustinju prema Rimonskoj stijeni.

  20:48 Izraelovi se ljudi vratie potom Benjaminovcima, posjekoe otrim maem mukarce u gradovima, stoku i to se god nalo; i sve gradove na koje su naili u Benjaminu popalie ognjem.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .