Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 26

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  26:1 "Ne pravite sebi kumira; ne podiite sebi ni kipa ni spomen-stupa; ne postavljajte u svojoj zemlji kamenja s likovima da pred njih padate.

  26:2 Odravajte moje subote; potujte moje Svetite - jer ja sam Jahve, Bog va."

  26:3 "Budete li ivjeli prema mojim zakonima, odravali moje zapovijedi i u djelo ih provodili,

  26:4 davat u vam kie u pravo vrijeme te e zemlja raati rodom a stabla po polju donositi plodove.

  26:5 Vridba e vam stizati berbu, a berba stizati sjetvu. Jest ete kruh svoj do sitosti i u svojoj ete zemlji ivjeti u sigurnosti.

  26:6 Zemlji u dati mir; tako ete poivati a da vas nitko ne plai. tetne u ivotinje iz zemlje ukloniti; ma nee prolaziti vaom zemljom.

  26:7 U bijeg ete nagoniti svoje neprijatelje, a oni e padati pred vama od maa.

  26:8 Petorica vas nagonit e u bijeg stotinu njih, a stotina vas nagonit e u bijeg deset tisua njih. Da, vai e neprijatelji padati pred vama od maa.

  26:9 K vama u se okrenuti te vas rodnima initi i razmnaati. Drat u svoj Savez s vama.

  26:10 Starom ete se zalihom hraniti; tovie, trebat e vam zalihe ispranjavati da mognete sasipati novo ito.

  26:11 Meu vama u postaviti svoje Prebivalite i neu vas odbaciti;

  26:12 meu vama u hoditi i bit u vam Bog, a vi ete mi biti narod.

  26:13 Ja, Jahve, Bog va, izveo sam vas iz zemlje egipatske da im vie ne budete roblje; polomio sam palice vaih jarmova i uinio da hodate uspravno."

  26:14 "Ali ako me ne posluate i u djelo ne provedete sve ove moje zapovijedi;

  26:15 ako odbacite moje zakone, pogazite moje naredbe i prekrite moj Savez, ne provodei u djelo sve moje zapovijedi,

  26:16 evo to u ja uiniti vama: podvrgnut u vas strepnji, iznemoglosti i groznici to oi troe a ivot gase.

  26:17 Sjetve ete svoje uzalud sijati - neprijatelji vai njima e se hraniti. Ja u se protiv vas okrenuti, a vai e vas neprijatelji ametice tui. Oni koji vas mrze gospodarit e nad vama. Bjeat ete i onda kad vas nitko ne bude progonio.

  26:18 Pa ako me i unato tome ne posluate, ja u vas sedmerostruko kanjavati za vae grijehe.

  26:19 Slomit u ja vau drsku silu. Vaa u nebesa uiniti poput gvoa, a zemlju vau poput tua.

  26:20 Uzalud e se troiti vaa snaga. Zemlja vam vie nee davati svoga roda niti e stabla na zemlji donositi svojih plodova.

  26:21 Budete li se jo i dalje protivili, ne htjednete li me posluati, sedmerostruko u jo na vama povisiti rane za vae grijehe.

  26:22 Na vas u pustiti umsku zvjerad da vas lii djece, blago vam podavi a vas prorijedi tako da vam putovi postanu pusti.

  26:23 Ako vas ni to ne popravi nego nastavite ivljenje koje se meni protivi,

  26:24 onda u se i ja suprotstaviti vama i sam u vas jo sedmerostruko udariti za vae grijehe.

  26:25 Na vas u dovesti ma neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat u na vas kugu i bit ete predani u ruke neprijatelju.

  26:26 Jo kad vam obustavim namicanje kruha, deset ena moi e vam pei kruh u jednoj pei i na mjeru e vam kruh davati. Jest ete, ali se neete nasititi.

  26:27 Ako me ni tada ne posluate nego mi se dalje budete suprotstavljali,

  26:28 i ja u se vama suprotstaviti - sedmerostruko u vas kazniti za vae grijehe.

  26:29 Jest ete meso od svojih sinova, jest ete meso od svojih keri.

  26:30 Poruit u vae idolske uzviice; oborit u vae kadione rtvenike, zgrnut u vaa mrtva trupla na trupla vaih kumira i odbacit u vas.

  26:31 Gradove u vae pretvoriti u ruevine; svetita u vaa opustoiti, va ugodni miris neu vie mirisati.

  26:32 Zemlju u ja pretvoriti u zgarite tako da e se vai neprijatelji koji se u njoj nastane zaprepastiti nad njom.

  26:33 Vas u rasijati po narodima; izvui u protiv vas ma iz korica tako da e vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruevine.

  26:34 Tada e zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Otpoinut e tada zemlja i moi e namiriti svoje subote.

  26:35 Sve dok bude pusta, imat e poinak koji nije imala za vaih subota dok ste vi u njoj stanovali.

  26:36 A onima od vas koji na ivotu ostanu po zemljama svojih neprijatelja, njima u strah u srce utjerati. U bijeg e ih nagoniti utaj lista to zatrepti. Bjeat e kao to se bjei od maa; padat e, iako ih nitko nee progoniti.

  26:37 Spoticat e se jedan o drugoga kao kad se bjei ispred maa, premda ih nitko nee progoniti. Neete se odrati pred svojim neprijateljima;

  26:38 izginut ete meu narodima - prodrijet e vas zemlja vaih neprijatelja.

  26:39 A koji od vas preive venut e u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opaina; venut e i zbog opaina svojih otaca.

  26:40 Priznat e tada svoju opainu i opainu svojih otaca to su je protiv mene poinili izdajom, to su mi se protivili.

  26:41 I ja sam sa morao suprotstaviti njima i odvesti ih u zemlju njihovih neprijatelja." "Onda e se napokon njihovo tvrdokorno srce poniziti; ispatat e oni svoju krivnju.

  26:42 Tada u se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom; sjetit u se svoga Saveza s Abrahamom - zemlje u se sjetiti.

  26:43 Zemlja e, ostavljena od njih, namiriti svoje subote kad ostane pusta zbog njih. A oni e ispatati svoju krivnju to su odbacili moje zapovijedi; to su prezreli moje zakone.

  26:44 Ali ni onda dok budu u zemlji svojih neprijatelja, neu ih zabaciti niti u ih prezreti tako da ih posve unitim i da prekrim svoj Savez s njima. Ta ja sam Jahve, Bog njihov.

  26:45 Radi njih sjetit u se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naoigled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve."

  26:46 To su odredbe, uredbe i zakoni koje je Jahve uglavio izmeu sebe i Izraelaca po Mojsiju na Sinajskome brdu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .