Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 16

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  16:1 I doe mi rije Jahvina:

  16:2 Sine ovjeji! Pokai Jeruzalemu sve gadosti njegove!

  16:3 Reci: Ovako Jahve Gospod govori Jeruzalemu, nevjernici: 'Podrijetlom i rodom iz zemlje si kanaanske, otac ti Amorejac, mati Hetitkinja.

  16:4 Kad si svijet ugledala, na dan roenja tvojega pupka ti ne odrezae niti te vodom oprae da te oiste; solju te ne osolie niti te povojima povie.

  16:5 Nijedno se oko na te ne saali niti se tko smilova da ti to uini, nego te na dan roenja tvojega gadnu bacie napolje.

  16:6 A ja prooh kraj tebe i vidjeh gdje se koprca u krvi. I rekoh ti dok si jo u krvi bila: 'ivi!' U krvi ti tvojoj rekoh: 'ivi!

  16:7 Razrasti se kao izdanak u polju!' I umnoih te, i ti se razraste i velika postade, i doe vrijeme da sazre. Dojke ti se raspupale, kosa ti narasla, ali si jo gola i naga bila.

  16:8 Prooh kraj tebe i u te se zagledah: i gle, dob tvoja - dob je ljubavi! Rairih na te skute svoje i pokrih ti golotinju. Prisegoh ti i sklopih Savez s tobom - rije je Jahve Gospoda - i ti moja postade.

  16:9 Okupah te u vodi, krv saprah s tebe i uljem te pomazah.

  16:10 Obukoh te u arene haljine, na noge ti obuh sandale od fine koe; opasah te bezom i pokrih te prijevjesom svilenim.

  16:11 Uresih te nakitima: na ruke ti stavih narukvice, oko vrata ogrlice;

  16:12 prstenom ti nos uresih, ui naunicama, a glavu ti ovjenah vijencem najljepim.

  16:13 I tako se sva u srebru i zlatu pojavi, u haljini od beza, svilom izvezenoj. Za hranu ti dadoh najfinije brano, med i ulje. Bila si tako lijepa, prelijepa, za kraljicu podobna!

  16:14 Glas o ljepoti tvojoj pue meu narodima, jer ti bijae tako lijepa u nakitu mojem to ga djenuh na tebe - rije je Jahve Gospoda.

  16:15 Ali te ljepota tvoja zanijela, zbog glasa se svojega bludu podade: blud si svoj nudila obilno svakom prolazniku, njegova si bila.

  16:16 Od haljina si svojih arene uzviice pravila i na njima se bludu odavala ...

  16:17 I nakite uze zlatne i srebrne, kojima te ja bijah uresio, i od njih naini sebi muke likove da s njima bludnii.

  16:18 Uze arene, vezene haljine da njima odjene kumire svoje i njima si prinosila moje ulje i moj kad.

  16:19 A hranu to ti je dadoh - najfinije brano, med i ulje kojima te hranjah - pred njih si stavljala na ugodan miris. Da, tako to bijae - rije je Jahve Gospoda!

  16:20 Sinove si svoje i keri uzimala koje meni porodi i njima ih za hranu klala. Malo ti bijae tvoga bludnienja,

  16:21 pa si ak i djecu moju davala da se njima na ast kroz oganj provedu!

  16:22 U svim tim gnusobama i bludu svojemu ne spomenu se dana mladosti svoje, kad si se gola i naga u krvi svojoj koprcala.

  16:23 I povrh svega zla - Jao! Jao! rije je Jahve Gospoda -

  16:24 sagradi sebi humke, posvud die uzviice.

  16:25 Na svim raskrima podie uzviice i na njima blati svoju ljepotu, nudi se svakom prolazniku mnoe' svoje bludnienje.

  16:26 Bludu se podade sa sinovima Egipta, snana tijela, bludnienje si mnoila da me razjari.

  16:27 Zato, evo, ruku digoh na te, smanjivi ti obrok hrane i predavi te bijesu tvojih mrziteljica, keri filistejskih, koje se stide sramotnoga tvojeg vladanja.

  16:28 Tjerala si blud i sa sinovima Asira i nisi se zasitila; i s njima si blud tjerala, ali se nisi zasitila.

  16:29 Umnoila si bludnienje svoje i sa zemljom kanaanskom, sa zemljom kaldejskom, ali se ni onda nisi zasitila.

  16:30 O, kako li slabo bijae tvoje srce - rije je Jahve Gospoda - kad injae ono to rade bludnice najrazvratnije.

  16:31 Na svim raskrsnicama humak sebi podie, posvuda sagradi sebi uzviice. Ali ne kao druge bludnice, jer si prezirala plau bludniku,

  16:32 nego kao preljubnica: mjesto mua, strance si primala.

  16:33 Svima se bludnicama plaa, a ti si sama ljubavnike svoje plaala i jo si ih u bludnosti svojoj darovima mamila da ti dou odasvuda.

  16:34 Ti bijae bludnica kakvih nema: nitko za tobom nije trao da s tobom blud provodi, nego si sama davala plau bludniku, a nisu je tebi plaali. Toliko si bila opaka!

  16:35 Stoga, razvratnice, uj rije Jahvinu:

  16:36 Ovako govori Jahve Gospod: Jer si svlaila svoju sramotu i u bludu golotinju otkrivala pred svima svojim ljubavnicima i gnusnim kumirima, i zbog krvi svojih sinova to si ih njima prinosila,

  16:37 evo, skupit u sve tvoje ljubavnike s kojima si se naslaivala, sve koje si voljela i koje si mrzila, skupit u ih odasvud protiv tebe i razotkriti im tvoju golotinju, neka vide sramotu tvoju.

  16:38 Sudit u ti kao to se sudi preljubnicama i krvnicama i predati te bijesu njihovu.

  16:39 Predat u te u ruke njihove da porue tvoje humke, da razore uzviice tvoje. I zderat e sa tebe haljine, oteti nakit i ostaviti te golu, sasvim nagu.

  16:40 A zatim e na te dovesti svjetinu da te kamenuje i da te sasijee maevima.

  16:41 Kue e ti ognjem spaliti i naoigled svim enama izvriti pravdu nad tobom. Tako u dokrajiti tvoje bludnienje, nee vie davati plau bludniku.

  16:42 Iskalit u gnjev svoj nad tobom i povui u svoju ljubomoru od tebe. Smirit u se i neu se vie gnjeviti.

  16:43 I jer se ne spomenu svoje mladosti, ve me svim tim izazivae, oborit u ti na glavu sve postupke tvoje - rije je Jahve Gospoda: nee vie dodavati bestidnosti na sve svoje gadosti!

  16:44 I sastavlja poslovica narugat e ti se poslovicom: 'Kakva mati, takva ki.'

  16:45 Prava si ki svoje matere, koja ostavi mua i djecu; sestra si sestara svojih, koje ostavie mueve svoje i djecu: Hetitkinja vam mati bijae, otac Amorejac:

  16:46 Samarija, sestra tvoja starija, sa svojim kerima tebi slijeva stoji; Sodoma, tvoja mlaa sestra, sa kerima svojim zdesna ti stoji.

  16:47 A ti ne samo da si njihovim putem hodila i inila njihove gadosti - to bi tebi bilo premalo - ve bijae od njih pokvarenija na svojim putovima.

  16:48 ivota mi mojega - rije je Jahve Gospoda - tvoja sestra Sodoma sa svojim kerima ne uini to si ti poinila zajedno sa kerima svojim.

  16:49 Evo opaina sestre tvoje Sodome: gizdavo, u izobilju kruha i bezbrino ivljae ona i keri njezine, a sirotinju i bijednike ne pomagahu.

  16:50 Uzoholie se i gadosti pred oima mojim injahu, i zato ih zatrijeh, kao to vidje!

  16:51 A sestra ti Samarija ne poini ni polovicu grijeha tvojih, i tako ti poini vie gadosti nego one obje zajedno, opravdavi sestre svoje svojim gadostima.

  16:52 Zato snosi sad sramotu grijeha kojima si sestre svoje opravdala; zbog grijeha kojima se vie od njih nagrdi, one izaoe pravednije. Postidi se, dakle, i snosi sramotu svoju kojom sestre opravda.

  16:53 A ja u okrenuti udes njihov, udes Sodome i keri njenih, udes Samarije i keri njenih; i tvoj u udes okrenuti meu njima,

  16:54 da snosi sramotu svoju i da se postidi za sve to si poinila, njima na utjehu.

  16:55 Sestra tvoja Sodoma i keri njene vratit e se u stanje prijanje; sestra tvoja Samarija i keri njene vratit e se u stanje prijanje; ali i ti i keri tvoje vratit ete se u stanje prijanje.

  16:56 Zar se nije spominjala sestra tvoja Sodoma dok ti bijae ponosita,

  16:57 prije negoli se golotinja tvoja otkrila? Budi sada za ruglo kerima edomskim, susjedama njenim i kerima filistejskim koje ti se sa svih strana rugaju.

  16:58 Snosi, dakle, svoju sramotu i svoje gadosti - rije je Jahve Gospoda!'

  16:59 Jer ovako govori Jahve Gospod: 'Postupit u s tobom onako kako ti uini kad pogazi zakletvu i raskinu Savez.

  16:60 Ali u se ja ipak spomenuti svojega Saveza s tobom to ga sklopih u dane mladosti tvoje i uspostavit u s tobom Savez vjean.

  16:61 I ti e se opomenuti svojih putova i postidjet e se kad primi svoje sestre, stariju i mlau, koje u ti dati za keri, ali ne snagom tvog Saveza.

  16:62 Sklopit u s tobom savez svoj i znat e da sam ja Jahve,

  16:63 da se opomene i da se postidi i da od sramote vie ne otvori usta kad ti oprostim sve to uini! To je rije Jahve Gospoda.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .