Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOHN 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 Nakon toga ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora.

  6:2 Slijedilo ga silno mnotvo jer su gledali znamenja to ih je inio na bolesnicima.

  6:3 A Isus uzie na goru i ondje sjeae sa svojim uenicima.

  6:4 Bijae blizu Pasha, idovski blagdan.

  6:5 Isus podigne oi i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: "Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?"

  6:6 To ree kuajui ga; jer znao je to e uiniti.

  6:7 Odgovori mu Filip: "Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki neto malo dobije."

  6:8 Kae mu jedan od njegovih uenika, Andrija, brat imuna Petra:

  6:9 "Ovdje je djeak koji ima pet jemenih kruhova i dvije ribice! Ali to je to za tolike?"

  6:10 Ree Isus: "Neka ljudi posjedaju!" A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedae dakle mukarci, njih oko pet tisua.

  6:11 Isus uze kruhove, izree zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica - koliko su god htjeli.

  6:12 A kad se nasitie, ree svojim uenicima: "Skupite preostale ulomke da nita ne propadne!"

  6:13 Skupili su dakle i napunili dvanaest koara ulomaka to od pet jemenih kruhova pretekoe onima koji su blagovali.

  6:14 Kad su ljudi vidjeli znamenje to ga Isus uini, rekoe: "Ovo je uistinu Prorok koji ima doi na svijet!"

  6:15 Kad Isus spozna da kane doi, pograbiti ga i zakraljiti, povue se ponovno u goru, posve sam.

  6:16 Kad nasta veer, sioe njegovi uenici k moru,

  6:17 uoe u laicu i krenue na onu stranu mora, u Kafarnaum. Ve se i smrklo, a Isusa jo nikako k njima.

  6:18 More se uzburkalo od silnog vjetra to je zapuhao.

  6:19 Poto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i pribliava se laici. Prestrae se,

  6:20 a on e njima: "Ja sam! Ne bojte se!"

  6:21 Htjedoe ga uzeti u laicu, kadli se laica odmah nae na obali kamo su se zaputili.

  6:22 Sutradan mnotvo, koje osta s onu stranu mora, zapazi da ondje bijae samo jedna laica i da Isus nije bio uao zajedno sa svojim uenicima u laicu, nego da oni odoe sami.

  6:23 Iz Tiberijade pak stigoe druge laice blizu onog mjesta gdje jedoe kruh poto je Gospodin izrekao zahvalnicu.

  6:24 Kada dakle mnotvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih uenika, uu u laice i odu u Kafarnaum traei Isusa.

  6:25 Kad ga naoe s onu stranu mora, rekoe mu: "Uitelju, kad si ovamo doao?"

  6:26 Isus im odgovori: "Zaista, zaista, kaem vam: traite me, ali ne stoga to vidjeste znamenja, nego stoga to ste jeli od onih kruhova i nasitili se.

  6:27 Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za ivot vjeni: nju e vam dati Sin ovjeji jer njega Otac - Bog - opeati."

  6:28 Rekoe mu dakle: "to nam je initi da bismo radili djela Boja?"

  6:29 Odgovori im Isus: "Djelo je Boje da vjerujete u onoga kojega je on poslao."

  6:30 Rekoe mu onda: "Kakvo ti znamenje ini da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo?

  6:31 Oevi nai blagovae manu u pustinji, kao to je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim."

  6:32 Ree im Isus: "Zaista, zaista, kaem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski;

  6:33 jer kruh je Boji Onaj koji silazi s neba i daje ivot svijetu."

  6:34 Rekoe mu nato: "Gospodine, daj nam uvijek toga kruha."

  6:35 Ree im Isus: "Ja sam kruh ivota. Tko dolazi k meni, nee ogladnjeti; tko vjeruje u mene, nee oednjeti nikada.

  6:36 No rekoh vam: vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.

  6:37 Svi koje mi daje Otac doi e k meni, i onoga tko doe k meni neu izbaciti;

  6:38 jer sioh s neba ne da vrim svoju volju, nego volju onoga koji me posla.

  6:39 A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan.

  6:40 Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima ivot vjeni i ja da ga uskrisim u posljednji dan."

  6:41 idovi nato mrmljahu protiv njega to je rekao: "Ja sam kruh koji je siao s neba."

  6:42 Govorahu: "Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: 'Siao sam s neba?'"

  6:43 Isus im odvrati: "Ne mrmljajte meu sobom!

  6:44 Nitko ne moe doi k meni ako ga ne povue Otac koji me posla; i ja u ga uskrisiti u posljednji dan.

  6:45 Pisano je u Prorocima: Svi e biti uenici Boji. Tko god uje od Oca i poui se, dolazi k meni.

  6:46 Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca.

  6:47 Zaista, zaista, kaem vam: tko vjeruje, ima ivot vjeni.

  6:48 Ja sam kruh ivota.

  6:49 Oevi vai jedoe u pustinji manu i pomrijee.

  6:50 Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre.

  6:51 Ja sam kruh ivi koji je s neba siao. Tko bude jeo od ovoga kruha, ivjet e uvijeke. Kruh koji u ja dati tijelo je moje - za ivot svijeta."

  6:52 idovi se nato meu sobom prepirahu: "Kako nam ovaj moe dati tijelo svoje za jelo?"

  6:53 Ree im stoga Isus: "Zaista, zaista, kaem vam: ako ne jedete tijela Sina ovjejega i ne pijete krvi njegove, nemate ivota u sebi!

  6:54 Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima ivot vjeni; i ja u ga uskrisiti u posljednji dan.

  6:55 Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja pie istinsko.

  6:56 Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.

  6:57 Kao to je mene poslao ivi Otac i ja ivim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje ivjet e po meni.

  6:58 Ovo je kruh koji je s neba siao, ne kao onaj koji jedoe oevi i pomrijee. Tko jede ovaj kruh, ivjet e uvijeke."

  6:59 To ree Isus nauavajui u sinagogi u Kafarnaumu.

  6:60 Mnogi od njegovih uenika uvi to rekoe: "Tvrda je to besjeda! Tko je moe sluati?"

  6:61 A Isus znajui sam od sebe da njegovi uenici zbog toga mrmljaju, ree im: "Zar vas to sablanjava?

  6:62 A to ako vidite Sina ovjejega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?"

  6:63 "Duh je onaj koji oivljuje, tijelo ne koristi nita. Rijei koje sam vam govorio duh su i ivot su."

  6:64 "A ipak, ima ih meu vama koji ne vjeruju." Jer znao je Isus od poetka koji su oni to ne vjeruju i tko je onaj koji e ga izdati.

  6:65 I doda: "Zato sam vam i rekao da nitko ne moe doi k meni ako mu nije dano od Oca."

  6:66 Otada mnogi uenici odstupie, vie nisu ili s njime.

  6:67 Ree stoga Isus dvanaestorici: "Da moda i vi ne kanite otii?"

  6:68 Odgovori mu imun Petar: "Gospodine, kome da idemo? Ti ima rijei ivota vjenoga!

  6:69 I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Boji."

  6:70 Odgovori im Isus: "Nisam li ja vas dvanaestoricu izabrao? A ipak, jedan je od vas avao."

  6:71 Govorae to o Judi, sinu imuna Ikariotskoga, jednom od dvanaestorice, jer on ga je imao izdati.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .