Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DANIEL 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 moje potpore i moga okrilja.

  11:2 A sada u ti otkriti istinu. Evo: jo e tri kralja ustati za Perziju: etvrti e biti bogatiji od svih ostalih, pa kad se zbog svoga bogatstva osili, sve e podii protiv kraljevstva grkoga.

  11:3 Ustat e junaki kralj, vladat e silnom mou i initi to ga bude volja.

  11:4 A im se ustane, njegovo e se kraljevstvo raspasti i bit e razdijeljeno na etiri vjetra nebeska, ali ne meu njegove potomke; i nee vie biti tako mono kao za njegove vladavine, jer e njegovo kraljevstvo biti razoreno i predano drugima, a ne njima.

  11:5 Kralj e Juga postati moan; jedan e od njegovih zapovjednika biti moniji od njega i zavladat e veom mou nego to je njegova.

  11:6 Nekoliko godina kasnije oni e se udruiti, a ki kralja Juga doi e kralju Sjevera da sklope ugovor. Ali ona tim nee sauvati snagu svoje miice i njezino se potomstvo nee odrati: bit e predana ona, i njezina pratnja, i njezino dijete, i njezin pomaga u tim vremenima.

  11:7 No jedan e se izdanak njezina korijena podii na njezino mjesto, navalit e na vojsku, prodrijet e u tvravu kralja Sjevera, postupati s njima po miloj volji i pobijediti ih.

  11:8 Pa i njihove bogove, njihove kipove i njihovo dragocjeno sue, srebrno i zlatno, odnijet e kao plijen u Egipat. Nekoliko godina bit e jai od kralja Sjevera,

  11:9 koji e onda prodrijeti u kraljevstvo kralja Juga, odakle e se vratiti u svoju zemlju.

  11:10 Ali e se onda njegovi sinovi naoruati, skupit e silnu vojsku, odluno e navaliti i poput poplave proi, zatim e se opet zametnuti rat sve do njegove utvrde.

  11:11 Tada e se kralj Juga razgnjeviti i zavojtiti na kralja Sjevera; podii e silnu vojsku i nadvladati vojsku njegovu.

  11:12 Mnotvo e biti uniteno, a on e se zbog toga uzoholiti; pobit e desetke tisua, ali se nee odrati:

  11:13 kralj e Sjevera opet dii vojsku veu nego prije, i poslije nekoliko godina navalit e s velikom, dobro opremljenom vojskom.

  11:14 U to vrijeme mnogi e se podii protiv kralja Juga; ustat e i nasilnici iz tvog naroda da se ispuni vienje, ali e propasti.

  11:15 Doi e kralj Sjevera: podii e nasipe da zauzme jedan utvreni grad. Miice Juga nee odoljeti, pa ni izabrane ete nee imati snage da se odupru.

  11:16 Onaj e navaliti protiv njega i uinit e s njime kako mu se prohtije - nitko mu se nee oprijeti: zaustavit e se u Divoti, unitenje je u njegovim rukama.

  11:17 vrsto odluivi da se poto-poto domogne svega njegova kraljevstva, sklopit e s njim ugovor dajui mu jednu ker za enu da ga upropasti, ali mu nee uspjeti, nee se to zbiti.

  11:18 Zatim e se okrenuti prema otocima i mnoge e osvojiti, ali e jedan zapovjednik dokrajiti tu sramotu, sramotu mu sramotom vratiti.

  11:19 Bre e nagnuti prema utvrdama svoje zemlje, ali e posrnuti, pasti, vie ga nee biti.

  11:20 Na njegovo e mjesto doi jedan koji e u diku kraljevstva poslati poreznika, ali e u kratko vrijeme poginuti bez gnjeva i boja.

  11:21 Na njegovo e se mjesto uzdii nitkov kome ne pripada kraljevska ast. Ali on e iznenada doi i spletkama se domoi kraljevstva.

  11:22 Pred njim e biti preplavljene i skrene navalne snage i sam knez Saveza.

  11:23 Unato sporazumu s njime, izdajniki e navaliti i svladati ga s malo ljudi.

  11:24 Iznenada e upasti u bogate pokrajine i postupat e kako nisu postupali njegovi oevi ni oevi njegovih otaca, rasipajui meu svoje plijen, pljaku i bogatstvo, smiljat e osnove protiv tvrdih gradova, ali samo za neko vrijeme.

  11:25 Pokrenut e, s velikom vojskom, svoju snagu i hrabrost protiv kralja Juga. Kralj Juga krenut e u rat s mnogom i monom vojskom, ali nee izdrati, jer e se protiv njega skovati spletke.

  11:26 I oni koji jeahu za njegovim stolom skrit e ga: njegova e vojska biti unitena i mnogi e posjeeni popadati.

  11:27 Oba e kralja smiljati zlo; sjedei za istim stolom, govorit e lai jedan drugome: ali nee uspjeti, jer je svretak odloen do odreenog vremena.

  11:28 Vratit e se on u svoju zemlju s velikim blagom; srcem protiv svetoga Saveza, uinit e svoje i vratiti se u svoju zemlju.

  11:29 U odreeno vrijeme opet e krenuti protiv Juga, ali sada nee biti kao prvi put.

  11:30 Kitimski e brodovi navaliti na njega, i on e se uplaiti. Vratit e se, bjesnjeti protiv svetoga Saveza i opet e se sporazumjeti s onima koji napustie sveti Savez.

  11:31 ete e njegove doi i oskvrnuti svetite-tvru, dokinut' svagdanju rtvu i ondje postaviti grozotu pustoi.

  11:32 Svojim e spletkama navesti na otpad one koji se ogreuju o Savez, ali ljudi koji ljube Boga ostat e postojani i vrit e svoje.

  11:33 Umnici u narodu pouavat e mnotvo, ali e ih jedno vrijeme zatirati maem i ognjem, izgnanstvom i pljakanjem.

  11:34 Dok ih budu zatirali, samo e im nekolicina pomagati, a mnogi e im se pridruiti prijevarno.

  11:35 Od umnika neki e pasti, da se prokuaju, probrani, isti do vremena svretka, jer jo nije dolo odreeno vrijeme.

  11:36 Kralj e raditi to god mu se prohtije, uznosei i uzdiui sebe iznad svih bogova: protiv Boga nad bogovima govorit e hule i uspijevat e dok se gnjev ne navri - jer ono to je odreeno, to e se ispuniti.

  11:37 Nee mariti za bogove svojih otaca ni za Miljenika ena niti za kojega drugog boga: samog e sebe izdizati iznad sviju.

  11:38 Mjesto njih astit e boga tvrava, boga koga nisu poznavali njegovi oevi, astiti ga zlatom i srebrom, dragim kamenjem i drugim dragocjenostima.

  11:39 Navalit e na tvrave gradova pomou stranog boga: one koji njega priznaju obasut e poastima i dat e im vlast nad mnotvom i dijelit e im zemlju za nagradu.

  11:40 U vrijeme svretka kralj e se Juga zaratiti s njime; kralj e Sjevera navaliti na nj svojim kolima, svojim konjanicima i svojim mnogim brodovima. Provalit e u zemlje i proi njima poput poplave.

  11:41 Prodrijet e u Divotu i mnogi e pasti. Njegovim e rukama izmai Edom i Moab i glavnina sinova Amonovih.

  11:42 Pruit e svoju ruku za zemljama: Egipat mu nee izmai.

  11:43 On e se domoi zlatnog i srebrnog blaga i svih dragocjenosti Egipta. Pratit e ga Libijci i Etiopljani.

  11:44 Ali e ga uznemiriti vijesti s istoka i sa sjevera te e poi vrlo gnjevan da uniti i zatre mnotvo.

  11:45 Postavit e svoje dvorske atore izmeu mora i Svete gore Divote. Ali e i njemu doi kraj, i nitko mu nee pomoi.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .