Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DANIEL 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Kn anul dintki al lui Dariu, Medul, eram wi eu la el, ca sq -l ajut wi sq -l sprijinesc.

  11:2 Acum, kyi voi face cunoscut adevqrul: Iatq cq vor mai fi kncq trei kmpqrayi kn Persia. Cel de al patrulea va strknge mai multq bogqyie deckt toyi ceilalyi; wi cknd se va simyi puternic prin bogqyiile lui, va rqscula totul kmpotriva kmpqrqyiei Greciei.

  11:3 Dar se va ridica un kmpqrat viteaz, care va stqpkni cu o mare putere, wi va face ce va voi.

  11:4 Wi cum se va kntqri, awa se va wi sfqrkma kmpqrqyia lui, wi va fi kmpqryitq kn cele patru vknturi ale cerurilor, dar nu kntre urmawii lui, wi nici nu va fi tot atkt de puternicq pe ckt era supt el, cqci va fi fqcutq bucqyele, wi va trece la alyii afarq de acewtia.

  11:5 Kmpqratul dela miazq zi va ajunge tare. Dar unul din mai marii lui va fi wi mai tare deckt el, wi va domni kntemeind o mare kmpqrqyie.

  11:6 Dupq ckyiva ani, se vor uni, wi fata kmpqratului dela miazq zi va veni ca nevastq la kmpqratul dela miazq noapte, ca sq facq o knvoialq. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nici o putere, wi nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea yine pept, ci ea va fi datq la moarte kmpreunq cu alaiul ei, cu tatql ei wi cu cel ce s`a legat cu ea.

  11:7 Kn vremea aceea knsq se va ridica kn locul ei un lqstar din aceeaw rqdqcinq cu ea, wi va veni kmpotriva owtirii Siriei, da, va intra kn cetqyuia kmpqratului dela miazq noapte, va face ce va voi cu ea, wi va fi biruitor.

  11:8 Va ridica wi va strqmuta kn Egipt, odatq cu prinwii de rqzboi, chiar wi pe dumnezeii wi chipurile lor turnate, kmpreunq cu vasele lor scumpe de argint wi de aur. Apoi va lqsa ckyiva ani kn pace pe kmpqratul dela miazq noapte.

  11:9 Acesta va porni kmpotriva kmpqrqyiei kmpqratului dela miazq zi, dar se va kntoarce iarqw kn yara sa.

  11:10 Totuw, fiii sqi vor kncepe iarqw rqzboiul, wi vor strknge o mare mulyime de owti, care va knainta, se va revqrsa ca un rku, care iese din matcq, wi -l vor kmpinge iarqw knapoi pknq la cetqyuie.

  11:11 Kmpqratul dela miazq-zi, mkniat de aceasta, va iewi wi se va lupta cu kmpqratul dela miazq-noapte; va ridica o mare owtire, dar owtile kmpqratului dela miazq-noapte vor fi date kn mknile lui wi nimicite.

  11:12 Atunci inima kmpqratului se va kngkmfa, va dobork zece mii, dar tot nu va birui.

  11:13 Cqci kmpqratul dela miazq-noapte se va kntoarce wi va strknge o owtire mai mare de ckt cea dintki; wi dupq cktqva vreme, dupq ckyiva ani, va porni kn fruntea unei mari owtiri bine knarmate.

  11:14 Kn vremea aceea, se vor ridica mulyi kmpotriva kmpqratului dela miazq-zi, wi o ceatq de derbedei din poporul tqu se vor rqscula, ca sq kmplineascq vedenia; dar vor cqdea.

  11:15 Kmpqratul dela miazq-noapte va knainta, va ridica kntqrituri, wi va pune mkna pe cetqyile kntqrite. Owtile dela miazq-zi, nici chiar floarea oamenilor kmpqratului, nu vor putea sq yinq piept, nu vor avea putere sq se kmpotriveascq.

  11:16 Cel ce va merge kmpotriva lui va face ce va voi, wi nimeni nu i se va kmpotrivi; el se va opri kn yara minunatq, nimicind cu desqvkrwire tot ce -i va cqdea kn mknq.

  11:17 Kwi va pune de gknd sq ia kn stqpknire toatq kmpqrqyia lui, wi, fqckndu-se cq are gknduri curate cu el, ki va da pe fiicq-sa de nevastq, cu gknd sq -l piardq; dar lucrul acesta nu se va kntkmpla, wi nu -i va izbkndi.

  11:18 Apoi kwi va kntoarce privirile knspre ostroave, wi va lua pe multe din ele; dar o cqpetenie va pune capqt ruwinii pe care voia el sq i -o aducq, wi o va kntoarce asupra lui.

  11:19 Apoi se va kndrepta spre cetqyuile yqrii lui; dar se va poticni, va cqdea, wi nu -l vor mai gqsi.

  11:20 Cel ce -i va lua locul, va aduce un asupritor, kn cea mai frumoasq parte a kmpqrqyiei; dar kn ckteva zile va fi zdrobit, wi anume nu prin mknie, nici prin rqzboi.

  11:21 Kn locul lui se va ridica un om dispreyuit, fqrq sq aibq putere kmpqrqteascq; dar se va ridica deodatq, wi va pune mkna pe kmpqrqyie prin uneltire.

  11:22 ,,Owtile se vor revqrsa ca un rku knaintea lui dar vor fi nimicite, kmpreunq cu o cqpetenie a legqmkntului.

  11:23 Dupq ce se vor uni cu el, el va kntrebuinya o viclenie; va porni, wi va birui cu puyinq lume.

  11:24 Va intra, pe neawteptate, kn locurile cele mai roditoare ale yinutului; va face ce nu fqcuserq nici pqrinyii lui, nici pqrinyii pqrinyilor lui: va kmpqryi prada, jafurile wi bogqyiile; va urzi la planuri kmpotriva cetqyuilor, wi aceasta va yinea o vreme.

  11:25 Apoi, va porni kn fruntea unei mari owtiri, cu puterea wi mknia lui, kmpotriva kmpqratului dela miazqzi. Wi kmpqratul dela miazqzi se va prinde la rqzboi cu o oaste mare wi foarte puternicq; dar nu va putea sq yinq piept, cqci se vor urzi planuri rele kmpotriva lui.

  11:26 Ceice vor mknca bucate dela masa lui ki vor aduce pieirea; owtile lui se vor kmprqwtia ca un rku, wi moryii vor cqdea kn mare numqr.

  11:27 Cei doi kmpqrayi nu vor cquta deckt sq-wi facq rqu unul altuia, vor sta la aceeaw masq wi vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, cqci sfkrwitul nu va veni deckt la vremea hotqrktq.

  11:28 Cknd se va kntorce kn yara lui cu mari bogqyii, kn inima lui va fi vrqjmaw legqmkntului sfknt, va lucra kmpotriva lui, wi apoi se va kntoarce kn yara lui.

  11:29 La o vreme hotqrktq, va porni din nou kmpotriva kmpqratului de miazq-zi; dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai knainte

  11:30 Ci niwte corqbii din Chitim vor knainta kmpotriva lui; iar el, desnqdqjduit, se va kntoarce knapoi. Apoi, mknios kmpotriva legqmkntului sfknt, nu va sta cu mknile kn skn; ci, la kntoarcere, se va knyelege cu ceice vor pqrqsi legqmkntul sfknt.

  11:31 Niwte owti trimese de el, vor veni wi vor spurca sfkntul Locaw, cetqyuia, vor face sq knceteze jertfa necurmatq, wi vor aweza urkciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguwiri pe ceice rup legqmkntul.

  11:32 Dar aceia din popor, cari vor cunoawte pe Dumnezeul lor, vor rqmknea tari, wi vor face mari isprqvi.

  11:33 Knyelepyii poporului vor knvqya pe mulyi. Unii vor cqdea, pentru o vreme, loviyi de sabie wi de flacqrq, de robie wi de jaf.

  11:34 Cknd vor cqdea, vor fi ajutayi puyin, wi mulyi se vor uni cu ei din fqyqrnicie.

  11:35 Chiar wi din cei knyelepyi, mulyi vor cqdea, ca sq fie kncercayi, curqyiyi wi albiyi, pknq la vremea sfkrwitului, cqci sfkrwitul nu va fi deckt la vremea hotqrktq.

  11:36 Kmpqratul va face ce va voi; se va knqlya, se va slqvi mai pe sus de toyi dumnezeii, wi va spune lucruri nemai auzite kmpotriva Dumnezeului dumnezeilor; wi va propqwi pknq va trece mknia, cqci ce este hotqrkt se va kmplini.

  11:37 Nu va yinea seamq nici de dumnezeii pqrinyilor sqi, nici de dorinya femeilor; cu un cuvknt, nu va yinea seamq de niciun dumnezeu, ci se va slqvi pe sine mai pe sus de toyi.

  11:38 Kn schimb, va cinsti pe dumnezeul cetqyuilor; acestui dumnezeu, pe care nu -l cunowteau pqrinyii sqi, ki va aduce cinste cu aur wi argint, cu pietre scumpe wi lucruri de prey.

  11:39 Cu ajutorul acestui dumnezeu strqin va lucra kmpotriva locurilor kntqrite; cui kl va recunoawte, ki va da mare cinste, kl va face sq domneascq peste mulyi, wi le va kmpqryi mowii ca rqsplatq.

  11:40 La vremea sfkrwitului, kmpqratul dela miazqzi se va kmpunge cu el. Wi kmpqratul dela miazqnoapte se va nqpusti ca o furtunq peste el, cu carq wi cqlqreyi..., wi cu multe corqbii; va knainta asupra yqrilor lui, se va revqrsa ca un rku wi le va kneca.

  11:41 Va intra wi kn yara cea minunatq, wi zeci de mii vor cqdea. Dar Edomul, Moabul, wi fruntawii copiilor lui Amon vor scqpa din mkna lui.

  11:42 Kwi va kntinde mkna peste felurite yqri, wi nici yara Egiptului nu va scqpa.

  11:43 Ci se va face stqpkn pe vistieriile de aur wi de argint, wi pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii wi Etiopienii vor veni kn alai dupq el.

  11:44 Dar niwte zvonuri, venite dela rqsqrit wi dela miazqnoapte, kl vor knspqimknta, wi atunci va porni cu o mare mknie, ca sq prqpqdeascq wi sq nimiceascq cu desqvkrwire pe mulyi.

  11:45 Kwi va kntinde corturile palatului squ kntre mare wi muntele cel slqvit wi sfknt. Apoi kwi va ajunge sfkrwitul, wi nimeni nu -i va fi kntr`ajutor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск