Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LAMENTATIONS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Eu sknt omul care a vqzut suferinya supt nuiaua urgiei Lui.

  3:2 El m`a dus, m`a mknat kn kntunerec, wi nu kn luminq.

  3:3 Numai kmpotriva mea kwi kntinde wi kwi kntoarce mkna, toatq ziua.

  3:4 Mi -a prqpqdit carnea wi pielea, wi mi -a zdrobit oasele.

  3:5 A fqcut zid kmprejurul meu, wi m`a knconjurat cu otravq wi durere.

  3:6 Mq aweazq kn kntunerec, ca pe cei moryi pentru totdeauna.

  3:7 M`a knconjurat cu un zid, ca sq nu ies; m`a pus kn lanyuri grele.

  3:8 Sq tot strig wi sq tot cer ajutor, cqci El tot nu-mi primewte rugqciunea.

  3:9 Mi -a astupat calea cu pietre cioplite, wi mi -a strkmbat cqrqrile.

  3:10 Mq pkndewte ca un urs wi ca un leu kntr`un loc ascuns.

  3:11 Mi -a abqtut cqile, wi apoi s`a aruncat pe mine, wi m`a pustiit.

  3:12 Wi -a kncordat arcul, wi m`a pus yintq sqgeyii Lui.

  3:13 Kn rqrunchi mi -a knfipt sqgeyile din tolba Lui.

  3:14 Am ajuns de rksul poporului meu, wi toatq ziua sknt pus kn ckntece de batjocurq de ei.

  3:15 M`a sqturat de amqrqciune, m`a kmbqtat cu pelin.

  3:16 Mi -a sfqrkmat dinyii cu pietre, m`a acoperit cu cenuwq.

  3:17 Mi-ai luat pacea, wi nu mai cunosc fericirea.

  3:18 Wi am zis: ,,S`a dus puterea mea de viayq, wi nu mai am nici o nqdejde kn Domnul.``

  3:19 ,,Gkndewte-Te la necazul wi suferinya mea, la pelin wi la otravq!``

  3:20 Cknd kwi aduce aminte sufletul meu de ele, este mkhnit kn mine.

  3:21 Iatq ce mai gkndesc kn inima mea, wi iatq ce mq face sq mai trag nqdejde:

  3:22 Bunqtqyile Domnului nu s`au sfkrwit, kndurqrile Lui nu sknt la capqt,

  3:23 ci se knoiesc kn fiecare dimineayq. Wi credinciowia Ta este atkt de mare!

  3:24 ,,Domnul este partea mea de mowtenire,`` zice sufletul meu; de aceea nqdqjduiesc kn El.

  3:25 Domnul este bun cu cine nqdqjduiewte kn El, cu sufletul care -L cautq.

  3:26 Bine este sq awtepyi kn tqcere ajutorul Domnului.

  3:27 Este bine pentru om sq poarte un jug kn tinereya lui.

  3:28 Sq stea singur wi sq tacq, pentrucq Domnul i l -a pus pe grumaz;

  3:29 sq-wi umple gura cu yqrknq, wi sq nu-wi peardq nqdejdea;

  3:30 sq dea obrazul celui ce -l lovewte, wi sq se sature de ocqri.

  3:31 Cqci Domnul nu leapqdq pentru totdeauna.

  3:32 Ci, cknd mkhnewte pe cineva, Se kndurq iarqw de el, dupq kndurarea Lui cea mare:

  3:33 cqci El nu necqjewte cu plqcere, nici nu mkhnewte bucuros pe copiii oamenilor.

  3:34 Cknd se calcq kn picioarele toyi prinwii de rqzboi ai unei yqri,

  3:35 cknd se calcq dreptatea omeneascq kn faya Celui Prea Knalt,

  3:36 cknd este nedreptqyit un om kn pricina lui, nu vede Domnul?

  3:37 Cine a spus wi s`a kntkmplat ceva fqrq porunca Domnului?

  3:38 Nu iese din gura Celui Prea Knalt rqul wi binele?

  3:39 De ce sq se plkngq omul ckt trqiewte? Ficare sq se plkngq mai bine de pqcatele lui!

  3:40 Sq luqm seama la umbletele noastre, sq le cercetqm, wi sq ne kntoarcem la Domnul.

  3:41 Sq ne knqlyqm wi inimile cu mknile spre Dumnezeu din cer, zicknd:

  3:42 ,,Am pqcqtuit, am fost kndqrqtnici, wi nu ne-ai iertat!``

  3:43 Kn mknia Ta, Te-ai ascuns, wi ne-ai urmqrit, ai ucis fqrq milq.

  3:44 Te-ai knvqluit kntr`un nor, ca sq nu strqbatq la Tine rugqciunea noastrq.

  3:45 Ne-ai fqcut de batjocurq wi de ocarq printre popoare.

  3:46 Toyi vrqjmawii nowtri deschid gura kmpotriva noastrq.

  3:47 De groazq wi de groapq am avut parte, de prqpqd wi pustiire.

  3:48 Wivoaie de apq kmi curg din ochi din pricina prqpqdului fiicei poporului meu.

  3:49 Mi se topewte ochiul kn lacrqmi, necurmat wi fqrq rqgaz,

  3:50 pknqce Domnul va privi din cer wi va vedea.

  3:51 Mq doare ochiul de plkns pentru toate fiicele cetqyii mele.

  3:52 Cei ce mq urqsc fqrq temei, m`au gonit ca pe o pasqre.

  3:53 Voiau sq-mi nimiceascq viaya kntr`o groapq, wi au aruncat cu pietre kn mine.

  3:54 Mi-au nqvqlit apele peste cap wi ziceam: ,,Sknt perdut!``

  3:55 Dar am chemat Numele Tqu, Doamne, din fundul gropii.

  3:56 Tu mi-ai auzit glasul: ,,Nu-Yi astupa urechea la suspinurile wi strigqtele mele.``

  3:57 Kn ziua cknd Te-am chemat, Te-ai apropiat, wi ai zis: ,,Nu te teme!``

  3:58 Doamne, Tu ai apqrat pricina sufletului meu, mi-ai rqscumpqrat viaya!

  3:59 Doamne, ai vqzut apqsarea mea: fq-mi dreptate.

  3:60 Ai vqzut toate rqzbunqrile lor, toate uneltirile lor kmpotriva mea.

  3:61 Doamne, le-ai auzit ocqrile, toate uneltirile kmpotriva mea,

  3:62 cuvkntqrile protivnicilor mei, wi planurile pe cari le urzeau kn fiecare zi kmpotriva mea.

  3:63 Uitq-Te cknd stau ei jos sau cknd se scoalq. Eu sknt ckntecul lor de batjocurq.

  3:64 Rqsplqtewte-le, Doamne, dupq faptele mknilor lor!

  3:65 Kmpetrewte-le inima, wi aruncq blestemul Tqu kmpotriva lor!

  3:66 Urmqrewte -i, kn mknia Ta, wi wterge -i de supt ceruri, Doamne!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск