Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 23

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  23:1 Doe mi rije Jahvina:

  23:2 "Sine ovjeji, bile dvije ene, keri jedne matere.

  23:3 I odae se bludu u Egiptu, blud inie u mladosti: ondje su im grudi stiskali, djevojake dojke gnjeili.

  23:4 Starijoj bijae ime Ohola, a sestri joj Oholiba. Obje moje postadoe i rodie mi sinove i keri. Evo im imena: Samarija je Ohola, Jeruzalem Oholiba.

  23:5 Ohola, iako meni pripadae, bludu se odala; uspalila se za ljubavnicima, za Asircima, susjedima svojim,

  23:6 u modri barun odjevenima, sve samim vojvodama i namjesnicima, pristalim momcima, vjetim konjanicima.

  23:7 I oda se bludu s njima, sve poizbor sinovima asirskim; i usplamtjev za njima, okalja se svim njihovim kumirima.

  23:8 A ne okani se ni bluda s Egipanima, koji s njome leahu od njezine mladosti, koji su joj djevojake dojke gnjeili i na nju blud svoj izlijevali.

  23:9 I zato je predah u ruke njenim ljubavnicima, u ruke Asircima za kojima se uspalila.

  23:10 I oni je razgolie, zarobie joj sinove i keri, a nju samu maem pogubie. I postade tako primjer svim enama kako na njoj bi sud izvren.

  23:11 Vidje to sestra joj Oholiba, ali se jo gore uspali i gori blud injae.

  23:12 Za sinovima se asirskim uspaljivala, sve samim vojvodama i namjesnicima, svojim susjedima, raskono odjevenim, vjetim konjanicima, poizbor momcima.

  23:13 I vidjeh kako se okaljala: obje su istim putem pole.

  23:14 Ali se ova jo gore bludu odala: kad bi ugledala mukarca na zidu naslikana, likove Kaldejaca crvenilom nacrtane,

  23:15 bedara pasom opasanih, sa sputenim povezima na glavama - sve junake, prave Babilonce, rodom iz zemlje kaldejske -

  23:16 tek to bi ugledala priliku njihovu, sva bi se za njima uspalila te im slala poslanike u zemlju kaldejsku.

  23:17 Sinovi babilonski k njoj bi dohrlili na ljubavnu postelju da je bludom kaljaju. A kad bi se s njima okaljala, zgadili bi joj se.

  23:18 Ali se razglasilo njezino bludnitvo, otkrila se njena golotinja, i dua se moja od nje odvratila, kao to se bjee odvratila od sestre njene.

  23:19 Jer ona se jo gorem bludu predala, opominjui se dana svoje mladosti kad se u Egiptu bludu odavala,

  23:20 uspaljujui se za razvratnicima kojima muka snaga bijae kao u magaraca, a izljev kao u pastuha.

  23:21 Tako se opet vrati sramoti svoje mladosti, kad su joj u Egiptu grudi pritiskivali, djevianske dojke gnjeili.

  23:22 Zato, Oholibo, ovako govori Jahve Gospod: 'Gle, dignut u na te tvoje ljubavnike, koji ti se dui ogadie, i dovest u ih odasvud na tebe:

  23:23 Babilonce, sve Kaldejce, Pekoane, oance i Koance, a s njima sve sinove asirske - sve poizbor momke, vojvode i namjesnike, na glasu junake, vjete konjanike.

  23:24 I doi e na te sa sjevera sila bojnih kola i tokova s mnotvom naroda i svrstat' se odasvud protiv tebe sa titovima, titiima i oklopima. Njima u te na sud predati, i svojim e ti sudom suditi.

  23:25 Oborit u na te svu svoju ljubomoru, neka s tobom jarosno postupe: nos i ui neka ti odsijeku, a ostatak tvoj da od maa padne; sinove i keri da ti odvedu, a ostatak tvoj da oganj proguta.

  23:26 I zderat e s tebe tvoje haljine i oteti sve tvoje nakite.

  23:27 Tako u okonati svu tvoju sramotu i bludnienje, sve tamo od Egipta: nee vie k njima oi dizati i nee se vie spominjati Egipta!'

  23:28 Jer, ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me! Predat u te u ruke onima koji ti omrznue, koji ti se dui ogadie.

  23:29 Neka iskale na tebi svoju mrnju, neka ti svu muku preotmu, a tebe nek' ostave golu i nagu! Neka se obnai sva golotinja tvoje bludnosti i besramnosti, tvojeg bludnienja.

  23:30 Sve e te to stii zbog tvojeg bludnienja s narodima i jer si se okaljala njihovim kumirima.

  23:31 Putem si sestre svoje hodila: dat u ti u ruku au njezinu:

  23:32 Ovako govori Jahve Gospod: au sestre svoje ispit e, au iroku, duboku, i bit e na podsmijeh i ruglo - mnogo u nju stane! -

  23:33 napunit e se pijanstva i alosti! aa je to pustoenja, uasa - aa sestre tvoje Samarije.

  23:34 Pit e je, do dna iskapiti, zatim u komade razbiti, grudi svoje izraniti. Jer, ja tako rekoh' - rije je Jahve Gospoda!

  23:35 Stoga ovako govori Jahve Gospod: 'Jer ti mene zaboravi i lea mi okrenu, snosi sada svu svoju sramotu i bestidnost!'"

  23:36 I jo mi ree Jahve: "Sine ovjeji, hoe li suditi Oholi i Oholibi, pokazati im njihove gadosti?

  23:37 Preljub poinie, ruke su im okrvavljene, s kumirima svojim preljub uinie, djecu koju mi porodie provedoe kroz oganj da ih proguta.

  23:38 Jo mi i ovo uinie: onoga dana obeastie moje Svetite i subote moje oskvrnue.

  23:39 Jer istoga dana kad djecu svoju kumirima klae, u Svetite moje dooe da ga obeaste. Eto, tako uradie usred Doma mojega.

  23:40 Slale su ak po mukarce izdaleka, i oni bi im pohrlili im bi glasnici k njima stigli. A ti se za njih kupala, oi svoje mazala i nakitom se kitila.

  23:41 A potom bi sjedala na raskonu postelju pred kojom stol prostrt bijae na koji si stavljala moj tamjan i moje ulje.

  23:42 Tu se ulo pocikivanje bezbrinog drutva zbog velikog mnotva dovedena sa svih strana pustinje; stavljali su enama na ruke narukvice i na glavu vijence prekrasne.

  23:43 I rekoh: 'Sa enom ogrezlom u preljubu jo blud tjeraju, i sama se ona jo bludu odaje!'

  23:44 Prilaze joj kao kakvoj bludnici! Da, prilazili su k Oholi i Oholibi, pokvarenicama.

  23:45 Zato e im pravednici suditi kao to se sudi preljubnicama i onima koji krv prolijevaju, jer - one su preljubnice, ruke su im okrvavljene.

  23:46 Jer ovako govori Jahve Gospod: 'Neka se protiv njih zbor sazove da ih izvrgnem zlostavljanju i pljaki.

  23:47 Zbor neka ih kamenuje i maevima raskomada; sinove i keri neka im pokolje, a domove ognjem spali.

  23:48 Tako u iz zemlje istrijebiti sramotu, da se druge ene opomenu i ne ine djela vaih sramotnih.

  23:49 A na vas u oboriti svu vau bestidnost, ispatat ete grijehe idolopoklonstva. I znat ete da sam ja Jahve Gospod.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .