Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 23

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  23:1 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  23:2 ,,Fiul omului, erau douq femei, fiice ale aceleiawi mame.

  23:3 Ele au curvit kn Egipt, au curvit kn tinereya lor; acolo le-au fost strkns ykyele, acolo le -a fost atkns sknul fecioresc.

  23:4 Cea mai mare se chema Ohola, wi sora ei Oholiba. Erau ale Mele, wi au nqscut fii wi fiice.`` Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.

  23:5 Ohola nu Mi -a fost credincioasq; s`a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, dupq Asirieni, vecinii ei,

  23:6 kmbrqcayi cu wtofe vqpsite kn albastru, dregqtori wi cqpetenii, toyi tineri wi plqcuyi, cqlqreyi cqlqri pe cai.

  23:7 Ea a curvit cu ei, cu toatq fruntea copiilor Asiriei; s`a spurcat cu toyi aceia pentru cari umbla nebunq, s`a spurcat cu toyi idolii lor.

  23:8 Nu s`a lqsat nici de curviile ei din Egipt, cqci acewtia se culcaserq cu ea din tinereya ei, ki atinseserq sknul fecioresc, wi kwi vqrsaserq curviile peste ea.

  23:9 De aceea, am dat -o kn mknile ibovnicilor ei, kn mknile copiilor Asiriei, pentru cari se aprinsese de dragoste.

  23:10 Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii wi fiicele, wi pe ea au ucis -o cu sabia, de i s`a dus vestea printre femei, dupq judecqyile fqcute de ei asupra ei.

  23:11 Sora ei Oholiba a vqzut lucrul acesta, wi a fost mai fqrq frku, de ckt ea kn patima ei; wi a kntrecut pe soru-sa kn curvii.

  23:12 Ea s`a aprins de dragoste dupq copiii Asiriei, dupq dregqtori wi cqpetenii, vecinii ei, kmbrqcayi kn chip strqlucit, cqlqreyi cqlqri pe cai, toyi tineri wi plqcuyi.

  23:13 Am vqzut cq se spurcase, kntocmai ca cea dintki din amkndouq.

  23:14 Ea a mers chiar mai departe kn curviile ei. A zqrit pe ziduri niwte zugrqveli de bqrbayi, niwte icoane de Haldei zugrqviyi cu coloare rowie,

  23:15 cu brkie kmprejurul coapselor lor, cu turbane de felurite colori pe cap, toyi avknd knfqyiwarea unor viteji, dupq felul Babilonenilor, a cqror yarq de nawtere este Haldea; wi s`a aprins dupq ei,

  23:16 la cea dintki privire, wi le -a trimes soli kn Haldea.

  23:17 Wi copiii Babilonului au venit la ea, kn patul de dragoste, wi au spurcat -o cu curviile lor. Awa cq ea s`a spurcat cu ei, wi apoi inima i s`a knstrqinat de ei.

  23:18 Wi cknd wi -a dezgolit ea necurqyia, wi -a descoperit goliciunea, wi inima Mea s`a knstrqinat de ea, cum se knstrqinase wi de soru-sa.

  23:19 Dar ea wi -a knmulyit curviile tot mai mult, gkndindu-se iarqw la zilele tinereyei ei, cknd curvea kn yara Egiptului.

  23:20 Ea s`a aprins dupq niwte necurayi, a cqror carne era ca a mqgarilor, wi a cqror apropiere era ca a armqsarilor.

  23:21 Astfel, yi-ai knoit iarqw nelegiuirile tinereyei tale, cknd Egiptenii kyi strkngeau ykyele, din pricina sknului tqu fecioresc.

  23:22 Deaceea, Oholiba, awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Iatq cq ayky kmpotriva ta pe ibovnicii tqi, de cari yi-ai knstrqinat inima, wi -i aduc din toate pqryile kmpotriva ta:

  23:23 pe Babiloneni wi pe toyi Haldeii, cqpitani, voivozi wi domni, wi pe toyi copiii Asiriei kmpreunq cu ei, tineri wi plqcuyi, toyi dregqtori wi cqpetenii, oameni vestiyi, toyi cqlqri pe cai.

  23:24 Ei vin kmpotriva ta cu arme, carq wi royi, wi cu o mulyime de popoare. Cu scut, pavqzq wi coifuri, knainteazq de toate pqryile kmpotriva ta. Lor le kncredinyez judecata, wi te vor judeca dupq legile lor

  23:25 Te fac sq-Mi simyi gelozia, wi se vor purta cu urgie cu tine. Kyi vor tqia nasul wi urechile, wi sqmknya ta va cqdea lovitq de sabie. Kyi vor lua fiii wi fiicele, wi ce-yi va mai rqmknea, va fi mkncat de foc.

  23:26 Te vor desbrqca de haine, wi vor lua podoabele scumpe cu cari te gqtewti.

  23:27 Voi pune astfel capqt nelegiuirilor tale wi curviilor tale din yara Egiptului. Awa cq nu-yi vei mai kndrepta privirile spre ei, wi nu te ve mai gkndi la Egipt.

  23:28 Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Iatq, te dau kn mknile acelora de cari yi s`a knstrqinat inima.

  23:29 Se vor purta cu urq cu tine; kyi vor ridica toate bogqyiile, wi te vor lqsa goalq, goalq de tot. Ruwinea necurqyiilor tale se va descoperi, ruwinea nelegiuirilor wi curviilor tale.

  23:30 Lucrurile acestea yi se vor kntkmpla, pentrucq ai curvit cu neamurile, pentrucq te-ai spurcat cu idolii lor.

  23:31 Ai mers pe calea sorei tale, deaceea, wi Eu kyi pun potirul ei kn mknq.

  23:32 Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Vei bea potirul sorei tale, cel larg wi adknc; vei ajunge de rks wi de batjocurq. Kncape mult kn el!

  23:33 Te vei umplea de beyie wi durere; cqci potirul sorei tale Samaria este un potir de groazq wi spaimq!

  23:34 Kl vei bea wi kl vei goli, ki vei roade cioburile, wi-yi vei sfkwia tkyele. Cqci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu.``

  23:35 Deaceea awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Pentrucq M`ai uitat, pentrucq M-ai aruncat la spate-yi, poartq-yi wi tu acum pedeapsa nelegiuirilor wi curviilor tale.``

  23:36 Domnul mi -a zis: ,,Fiul omului, vrei sq judeci pe Ohola wi Oholiba? Pune-le knainte urkciunile lor!

  23:37 Ele s-au dedat la preacurvie, wi pe mknile lor este sknge: au preacurvit cu idolii lor; wi copiii pe cari Mi -i nqscuserq, i-au trecut prin foc kn cinstea lor, ca sq -i mqnknce!

  23:38 Afarq de aceasta iatq ce Mi-au mai fqcut: Mi-au spurcat Locawul cel sfknt kn aceiaw zi, wi Mi-au pkngqrit Sabatele.

  23:39 Cqci dupqce wi-au jertfit copiii la idolii lor, tot kn ziua aceea s`au dus wi kn Locawul Meu cel sfknt, ca sq -l spurce. Iatq ce au fqcut kn Casa Mea.

  23:40 Au umblat chiar dupq oamenii, cari veneau de departe, le-au trimes soli, wi iatq cq ei au venit. Pentru ei te-ai scqldat tu, te-ai sulemenit la ochi, wi te-ai gqtit cu podoabele tale;

  23:41 ai wezut pe un pat mqrey, knaintea cqruia era kntinsq o masq, pe care ai pus tqmkia wi untdelemnul Meu.

  23:42 S`au auzit strigqtele unei mulyimi vesele; wi cu mulyimea aceasta de oameni de rknd au adus niwte beyivi din pustie, cari au pus brqyqri kn mknile celor douq surori wi mkndre cununi pe capetele lor.

  23:43 Am zis atunci cu privire la curva cea bqtrknq: ,,Wi acum kwi va urma ea oare curviile, wi tot vor mai veni la ea?``

  23:44 Wi au venit la ea cum vin la o curvq; awa s`au dus la Ohola wi Oholiba, la aceste femei nelegiuite.

  23:45 De aceea oamenii fqrq prihanq le vor oskndi, cum se oskndesc femeile preacurve, cum se oskndesc cele ce varsq sknge; cqci sknt prea curve, wi au sknge pe mkni.

  23:46 Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Voi aduce kmpotriva lor o mulyime de gloatq mare, wi le voi da pradq chinului wi jafului.

  23:47 Adunarea le va ucide cu pietre, wi le va dobork cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii wi fiicele lor, wi le vor arde casele cu foc.

  23:48 Voi face astfel sq knceteze nelegiuirea kn yarq; ca toate femeile sq ia knvqyqturq, wi sq nu mai facq o nelegiuire ca a voastrq!

  23:49 Vi se va rqsplqti astfel nelegiuirea, wi veyi purta pqcatele sqvkrwite cu idolii vowtri, wi veyi wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeu!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск