Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LUKE 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  1:1 Kad ve mnogi poduzee sastaviti izvjee o dogaajima koji se ispunie meu nama -

  1:2 kako nam to predadoe oni koji od poetka bijahu oevici i sluge Rijei -

  1:3 poto sam sve, od poetka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati

  1:4 da se tako osvjedoi o pouzdanosti svega u emu si pouen.

  1:5 U dane Heroda, kralja judejskoga, bijae neki sveenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. ena mu bijae od keri Aronovih, a ime joj Elizabeta.

  1:6 Oboje bijahu pravedni pred Bogom: ivjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.

  1:7 No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijae nerotkinja, a oboje ve poodmakle dobi.

  1:8 Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao sveeniku slubu pred Bogom,

  1:9 drijebom ga zapade po bogoslunom obiaju da ue u Svetite Gospodnje i prinese kad.

  1:10 Za vrijeme kaenice sve je ono mnotvo naroda vani molilo.

  1:11 A njemu se ukaza aneo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga rtvenika.

  1:12 Ugledavi ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade.

  1:13 No aneo mu ree: "Ne boj se, Zaharija! Usliana ti je molitva: ena e ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut e mu ime Ivan.

  1:14 Bit e ti radost i veselje i roenje e njegovo mnoge obradovati.

  1:15 Bit e doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pia nee piti. Duha Svetoga bit e pun ve od majine utrobe.

  1:16 Mnoge e sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu.

  1:17 Ii e pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan."

  1:18 Nato Zaharija ree anelu: "Po emu u ja to razaznati. Ta star sam i ena mi poodmakle dobi."

  1:19 Aneo mu odgovori: "Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku.

  1:20 I evo, budui da nisi povjerovao mojim rijeima, koje e se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet e i nee moi govoriti do dana dok se to ne zbude."

  1:21 Narod je iekivao Zahariju i udio se to se toliko zadrao u Svetitu.

  1:22 Kad je napokon izaao, nije im mogao nita rei pa zakljuie da je u Svetitu imao vienje. Nastojao im se dodue izraziti znakovima, ali osta nijem.

  1:23 Kad se navrie dani njegove slube, otie kui.

  1:24 Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova ena. Krila se pet mjeseci govorei:

  1:25 "Evo, to mi je uinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu meu ljudima."

  1:26 U estome mjesecu posla Bog anela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret

  1:27 k djevici zaruenoj s muem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

  1:28 Aneo ue k njoj i ree: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!"

  1:29 Na tu se rije ona smete i stade razmiljati kakav bi to bio pozdrav.

  1:30 No aneo joj ree: "Ne boj se, Marijo! Ta nala si milost u Boga.

  1:31 Evo, zaet e i roditi sina i nadjenut e mu ime Isus.

  1:32 On e biti velik i zvat e se Sin Svevinjega. Njemu e Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova,

  1:33 i kraljevat e nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu nee biti kraja."

  1:34 Nato e Marija anelu: "Kako e to biti kad ja mua ne poznajem?"

  1:35 Aneo joj odgovori: "Duh Sveti sii e na te i sila e te Svevinjega osjeniti. Zato e to edo i biti sveto, Sin Boji.

  1:36 A evo tvoje roakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zae sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je ve esti mjesec.

  1:37 Ta Bogu nita nije nemogue!"

  1:38 Nato Marija ree: "Evo slubenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj rijei!" I aneo otie od nje.

  1:39 Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.

  1:40 Ue u Zaharijinu kuu i pozdravi Elizabetu.

  1:41 im Elizabeta zau Marijin pozdrav, zaigra joj edo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga

  1:42 i povika iz svega glasa: "Blagoslovljena ti meu enama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

  1:43 Ta otkuda meni da mi doe majka Gospodina mojega?

  1:44 Gledaj samo! Tek to mi do uiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti edo u utrobi.

  1:45 Blaena ti to povjerova da e se ispuniti to ti je reeno od Gospodina!"

  1:46 Tada Marija ree: "Velia dua moja Gospodina,

  1:47 klike duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

  1:48 to pogleda na neznatnost slubenice svoje: odsad e me, evo, svi narataji zvati blaenom.

  1:49 Jer velika mi djela uini Svesilni, sveto je ime njegovo!

  1:50 Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima to se njega boje.

  1:51 Iskaza snagu miice svoje, raspri oholice umiljene.

  1:52 Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

  1:53 Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.

  1:54 Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obea ocima naim:

  1:55 spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka."

  1:56 Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kui.

  1:57 Elizabeti se meutim navrilo vrijeme da rodi. I porodi sina.

  1:58 Kad su njezini susjedi i roaci uli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.

  1:59 Osmoga se dana okupe da obreu djeaka. Htjedoe ga prozvati imenom njegova oca - Zaharija,

  1:60 no mati se njegova usprotivi: "Nipoto, nego zvat e se Ivan!"

  1:61 Rekoe joj na to: "Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao."

  1:62 Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom eli prozvati.

  1:63 On zaiska ploicu i napisa "Ivan mu je ime!" Svi se zaude,

  1:64 a njemu se umah otvorie usta i jezik te progovori blagoslivljajui Boga.

  1:65 Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglaavali svi ti dogaaji.

  1:66 I koji su god uli, razmiljahu o tome pitajui se: "to li e biti od ovoga djeteta?" Uistinu, ruka Gospodnja bijae s njime.

  1:67 A Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati: to pohodi i otkupi narod svoj!

  1:69 Podie nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega,

  1:70 kao to obea na usta svetih proroka svojih odvijeka:

  1:71 spasiti nas od neprijatelja naih i od ruke sviju koji nas mrze;

  1:72 iskazati dobrotu ocima naim i sjetiti se svetog Saveza svojega,

  1:73 zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu naemu: da e nam dati

  1:74 te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, sluimo bez straha

  1:75 u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje.

  1:76 A ti, dijete, prorok e se Svevinjega zvati jer e ii pred Gospodinom da mu pripravi putove,

  1:77 da prui spoznaju spasenja narodu njegovu po otputenju grijeha njihovih,

  1:78 darom premilosrdnog srca Boga naega po kojem e nas pohoditi Mlado sunce s visine

  1:79 da obasja one to sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge nae na put mira."

  1:80 Djeak je meutim rastao i duhom jaao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .