Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - LUKE 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим както и Иоан е научил своите ученици.

  11:2 А Той им каза: Когато се молите, думайте: Отче [наш, Който си на небесата], да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, [да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята];

  11:3 давай ни всеки ден ежедневния ни хляб;

  11:4 и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не въвеждай ни в изкушение, [но избави ни от лукавия].

  11:5 И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ, и му рече: Приятелю, дай ми на заем три хляба,

  11:6 понеже един мой приятел дойде у дома от път, и нямам какво да сложа пред него;

  11:7 и ако той отвътре в отговор рече: Не ме безпокой; вратата е вече заключена, и децата ми са с мене на легло; не мога да стана да ти дам;

  11:8 казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва.

  11:9 И аз ви казвам: Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.

  11:10 Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.

  11:11 И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? Или, ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия?

  11:12 Или, ако поиска яйце, ще му даде скорпия?

  11:13 И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат от Него!

  11:14 Еднаж Той изгонваше един ням бяс; и като излезе бясът, немият проговори, и народът се почуди.

  11:15 А някои от тях рекоха: Чрез началника на бесовете, Веелзевул, изгонва бесовете.

  11:16 А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето.

  11:17 Но той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява, и дом, разделен против себе си,*(Гръцки: Против дома.) пада.

  11:18 Така също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че изгонвам бесовете, чрез Веелзевула,

  11:19 и ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова, те ще ви бъдат съдии.

  11:20 Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.

  11:21 Когато силният въоръжен човек пази двора си, имотът му е в безопасност.

  11:22 Но когато един по-силен от него нападне и му надвие, взема му всичкото оръжие, на което се е надявал, и разподеля каквото грабне от него.

  11:23 Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява.

  11:24 . Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва: Ще се върна в къщата си, отдето съм излязъл.

  11:25 И като дойде, намира я пометена и наредена.

  11:26 Тогава отива и взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

  11:27 Когато говореше това, една жена от множеството със силен глас Му рече: Блажена утробата, която Те е носила, и съсците, които си сукал.

  11:28 А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.

  11:29 А когато народът се събираше около Него, почна да казва: Това поколение е нечестиво поколение; иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на [пророка] Иона.

  11:30 Защото както Иона стана знамение на ниневийците, така и Човешкият Син ще бъде на това поколение.

  11:31 Южната царица ще се яви на съда с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломона.

  11:32 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото се покаяха чрез Ионовата проповед; а, ето, тук има повече от Иона.

  11:33 Никой, като запали светило, не го туря в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината ония, които влизат.

  11:34 Светило на тялото ти е твоето око; когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветлено; а когато е болнаво, и тялото ти е в мрак.

  11:35 Затова, внимавай, да не би светлината в тебе да е тъмнина.

  11:36 Ако, прочее, цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светилото се осветява със сиянието си.

  11:37 Като говореше, един фарисей Го покани да обядва у него; и Той влезе и седна на трапезата.

  11:38 Фарисеят се почуди, като видя, че Той не се оми първо преди обеда.

  11:39 И Господ му каза: Сега вие фарисеите чистите външното на чашата и на паницата; а вашето вътрешно е пълно с грабеж и нечестие.

  11:40 Несмислени! Тоя, който е направил външното, не е ли направил и вътрешното?

  11:41 По-добре чистете вътрешното; и ето, всичко ще ви бъде чисто.

  11:42 Но горко на вас фарисеи, защото давате десетък от гьозума, от седефчето и от всякакъв зеленчук, и пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тия трябваше да правите, а ония да не пренебрегвате.

  11:43 Горко вам фарисеи! Защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите.

  11:44 Горко вам! Защото сте като гробове, които не личат, тъй щото човеците, които ходят по тях, не знаят.

  11:45 И един от законниците в отговор Му рече: Учителю, като казваш това, и нас кориш.

  11:46 А Той каза: Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената.

  11:47 Горко вам! Защото градите гробниците на пророците, а бащите ви ги избиха.

  11:48 И тъй, вие свидетелствувате за делата на бащите си и се съгласявате с тях; защото те ги избиха, а вие им градите гробниците.

  11:49 Затова и Божията премъдрост рече: Ще им пращам пророци и апостоли и едни от тях ще убият и изгонят;

  11:50 за да се изиска от това поколение кръвта на всичките пророци, която е проливана от създаването на света,_—

  11:51 от кръвта на Авела до кръвта на Захария, който загина между олтара и светилището. Да! Казвам ви, ще се изиска от това поколение.

  11:52 Горко но вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте.

  11:53 И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да Го преследват и да Го предизвикват да говори за още много неща,

  11:54 като Го дебнеха, за да уловят нещо от думите Му.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск